Visningskupa

I juni,  juli och augusti kommer det att finnas en visningskupa med bin i entrén på museet. Här kan du se hur bina flyger ut och in och hur de kryper inne i bikuoan. Ett skyddsglas finns mellan dig och bina så att du säkert kan titta på hur de arbetar och lever i kupan.

Aktiviteter

Varje onsdag till och med den 24 augusti finns Uddevallanejdens biodlarförening på plats och kan svara på frågor om vin, biologisk mångfaltd och hur viktiga bin och andra pollinerare är.

Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan, Uddevallanejdens biodlarförening och Bohusläns museum.