Verksamheter

Mer detaljerade kontaktuppgifter hittar du under Kontakt

När du mailar oss byt ut (at) i mailadressen mot @.

Museiledning

Museichef: Annette Prior. Kontakt: +46 52265 65 10/ +46 720 837 747, annette.prior(at)bohuslansmuseum.se

Stab

Ekonomiansvarig: Håkan Andersson, Kontakt: 0721-456365 eller 0522-656512 hakan.andersson(at)bohuslansmuseum.se

Enheten för administration och service

Ansvarar för verksamheter som rör fastighet, säkerhet, IT, administration, inköp, samt övergripande personalfrågor.

Enhetschef och personalchef: Mari Trollvik, Kontakt: 0767-68 36 65 eller 0522-65 65 71, mari.trollvik(at)bohuslansmuseum

 • Fastighet: Martin Berggren, Jan Hübinette
 • Administration: Annelie Isacsson, Unni Andersson, Eva Jansson, Mariette Möller, Sabina Mittendorf
 • IT:  Frederick Löfdahl, Jan Hübinette
 • Arkiv: Sabina Mittendorf, Mariette Möller
 • Lokalvårdare/servicevärd: Marcela Esperanza Kristiansson, Maria Thompson

Enheten publik verksamhet och utställningar

På publik verksamhet arbetar vi med besökaren i fokus. Vi har hög beredskap kring att lyssna in samtiden, vi är i ständig rörelse framåt med historien som fond. Vi erbjuder en kreativ mötesplats i museets utställningar och verksamheter som rymmer kultur, natur, konst, samtidskonst, pedagogik, butik, evenemang och ett öppet bemötande.

Enhetschef:Medea Ekner Kontakt: 0522-65 65 41,  medea.ekner(at)bohuslansmuseum.se

 • Kommunikatör: Sebastian Thorén 
 • Digital producent: Frida Edvall Karlsson
 • Programverksamhet, lokalbokningar, konferens:  Johan Kvastegård, Ulrika Amnefjord
 • Utställningsverksamhet: Sofie Henryson, Jienny Gillerstedt, Pia Hansson, Håkan Larsson
 • Konsthallen: Agneta von Zeipel, Brigitta Åhlund
 • Pedagogisk verksamhet: Birgitta Åhlund, Elisabeth Corsander, Jan Uddén, Christina Toreld
 • Butik och besöksservice:  Hannah Stening,  Ulrika Amnefjord, Tamara Mattson, Petra Skarp, Frida Clemens

Enheten för samlingar

Enheten ansvarar för att förvalta, vårda och utveckla museets föremåls-, konst, bild och filmsamlingar. Medarbetarna vid enheten är specialister på insamling, digitalisering, föremålsförvaltning och vård och medverkar i museets publika verksamhet, bistår allmänhet, forskare samt skola. Här finns arkiv och bibliotek och här drivs även vårt webbarbete.

Enhetschef: vakant

 • Samlingar, utlån, vårdfrågor: Anna-Lena Segestam Macfie, Ingela Lundin, Madelein Arnoldsson, Cecilia Ahlsén, Ralf Olsson
 • Webbansvarig: Helene Carlsson
 • Bibliotek: Ann-Christine Johansson

Enheten för kulturmiljövård

Här finns kulturmiljöverksamheten med byggnadsantikvarier och arkeologer, som hanterar både löpande kulturmiljöfrågor, rådgivning/information, och projekt. Här finns också vår kulturarvskonsulent, som arbetar med bl a Bohusläns hembygdsförbund. Läs mer på sidan Kulturmiljövård.

Enhetschef: Tomas Brandt, Kontakt: 0706-23 34 66 eller 0522-65 65 53, tomas.brandt(at)bohuslansmuseum.se

 • Kulturmiljö: Agneta Gustafsson, Cecilia Wingård, Kristina Lindholm, Linnea Nordell, Ulla Karlström
 • Kulturarvskonsulent: Marika Russberg
 • Marinarkeolog: Staffan von Arbin TJÄNSTLEDIG

Enheten för uppdrag och projekt

Bohusläns museums uppdrag och projektverksamhet omfattar arkeologiska undersökningar, osteologiska analyser och publika uppdrag mm. Vi kan utföra arkeologiska undersökningar, kulturhistoriska landskapsanalyser, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, beställarstöd, osteologiska analyser, publika aktiviteter, forskning med mera. Läs mer på sidan Arkeologi på uppdrag.

Enhetschef: Mikael Eboskog, Kontakt: 0702-32 46 83, uppdrag(at)bohuslansmuseum.se

 • Samordning av projekt, kontakt för nya uppdrag: Magnus Rolöf, uppdrag(at)bohuslansmuseum.se
 • Arkeologiska undersökningar och utredningar: Aaron StutzAndreas WiderbergAnnie Hansson, Astrid Lennblad, Clara Alfsdotter, Christina Toreld, Delia Ní Chíobháin Enqvist, Edgar Wróblewski, Eirik Johansson, Emma Maltin TJÄNSLEDIG, Joakim Åberg, Johan Peterson,  Oscar Ortman

Specialområden

 • GIS/teknikfrågor: Delia Ní Chíobháin Enqvist, Joakim Åberg, Johan Peterson
 • Osteologi: Aaron StutzClara Alfsdotter, Astrid Lennblad, Emma Maltin TJÄNSTLEDIG
 • Marinarkeologi: Andreas WiderbergDelia Ní Chíobháin Enqvist, Edgar Wróblewski