Verksamheter

Mer detaljerade kontaktuppgifter hittar du under Kontakt

När du mailar oss byt ut (at) i mailadressen mot @.

Museiledning

Tf museichef Karin Stammarnäs (4 juni – 31 juli)  Kontakt 0700-85 25 28 eller 0522-65 65 41, karin.stammarnas(at)bohuslansmuseum.se
(Annette Prior tillträder som museichef 1 augusti 2018)

(Stab

Ekonomiansvarig: Håkan Andersson, Kontakt: 0721-456365 eller 0522-656512 hakan.andersson(at)bohuslansmuseum.se

Enheten för administration och service

Ansvarar för verksamheter som rör fastighet, säkerhet, IT, administration, inköp, samt övergripande personalfrågor.

Enhetschef och personalchef: Mari Trollvik, Kontakt: 0767-68 36 65 eller 0522-65 65 71, mari.trollvik(at)bohuslansmuseum

 • Fastighet: Martin Berggren, Jan Hübinette
 • Administration: Annelie Isacsson, Unni Andersson, Eva Jansson, Mariette Möller, Sabina Mittendorf
 • IT: Lars-Åke Heidengård, Jan Hübinette
 • Arkiv: Sabina Mittendorf, Mariette Möller

Enheten publik verksamhet och utställningar

På publik verksamhet arbetar vi med besökaren i fokus. Vi har hög beredskap kring att lyssna in samtiden, vi är i ständig rörelse framåt med historien som fond. Vi erbjuder en kreativ mötesplats i museets utställningar och verksamheter som rymmer kultur, natur, konst, samtidskonst, pedagogik, butik, evenemang och ett öppet bemötande.

Enhetschef: Karin Stammarnäs, Kontakt: 0700-85 25 28 eller 0522-65 65 41, karin.stammarnas(at)bohuslansmuseum.se

 • Kommunikatör: Rebecca Behrman TJÄNSTLEDIG
 • Vikarierande kommunikatör: Joakim Josefsson
 • Programverksamhet, lokalbokningar, konferens: Ingrid Uhlman, Karin Backensved
 • Utställningsverksamhet: Sofie Henryson, Jienny Gillerstedt, Pia Hansson, Håkan Larsson
 • Konsthallen: Agneta von Zeipel, Brigitta Åhlund
 • Pedagogisk verksamhet: Birgitta Åhlund, Elisabeth Corsander, Jan Uddén, Christina Toreld
 • Butik och besöksservice:  Hannah Stening, Petra Skarp, Johan Kvastegård, Karin Backensved,  Ellinor Andersson TJÄNSTLEDIG

Enheten för kunskap och samlingar

Enheten ansvarar för att vårda och utveckla museets föremåls- bild och filmsamlingar. Medarbetarna vid enheten är specialister på insamling, digitalisering, föremålsförvaltning och vård och bistår museets publika verksamhet, allmänhet, forskare samt skola. Här finns arkiv och bibliotek, rapportproduktion och annan grafisk produktion. Här drivs även vårt webbarbete.

Enhetschef: Charlotta Ödvall, Kontakt: 0522-656518, 0700-85 26 31, charlotta.odvall(at)bohuslansmuseum.se

 • Föremålssamlingar, vårdfrågor: Anna-Lena Segestam Macfie, Ingela Lundin, Marie Johansson, Madeleine Arnoldsson
 • Foto, ljud, film: Fiffi Myrström (bildbeställningar), Cecilia Ahlsén, Jan Axelsson, Ralf Olsson, Johnny Elfving TJÄNSTLEDIG
 • Grafisk produktion: Lisa Larsson
 • Webbansvarig: Helene Carlsson
 • Bibliotek: Ann-Christine Johansson

Enheten för kulturmiljövård

Här finns kulturmiljöverksamheten med byggnadsantikvarier och arkeologer, som hanterar både löpande kulturmiljöfrågor, rådgivning/information, och projekt. Vidare Bohusläns museums förlag med bokproduktion och förlagsfrågor, skyltproduktion, samt utveckling av Bohus Stickning. Här finns vår kulturarvskonsulent, som arbetar med bl a Bohusläns hembygdsförbund. Läs mer på sidan Läs mer på sidan Kulturmiljö.

Enhetschef: Tomas Brandt, Kontakt: 0706-23 34 66 eller 0522-65 65 53, tomas.brandt(at)bohuslansmuseum.se

 • Kulturmiljö: Agneta Gustafsson, Cecilia Wingård, Kristina Lindholm, Linnea Nordell, Ulla Karlström
 • Besöksmålsutveckling och Bohus stickning: Viveka Overland
 • Kulturarvskonsulent: Marika Russberg
 • Marinarkeolog: Staffan von Arbin TJÄNSTLEDIG

Enheten för uppdrag och projekt

Bohusläns museums uppdrag och projektverksamhet omfattar arkeologiska undersökningar, osteologiska analyser och publika uppdrag mm. Vi kan utföra arkeologiska undersökningar, kulturhistoriska landskapsanalyser, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, beställarstöd, osteologiska analyser, publika aktiviteter, forskning med mera. Läs mer på sidan Arkeologi på uppdrag.

Enhetschef: Mikael Eboskog, Kontakt: 0702-32 46 83, mikael.eboskog(at)bohuslansmuseum.se

 • Samordning av projekt, kontakt för nya uppdrag: Magnus Rolöf
 • Arkeologiska undersökningar och utredningar: Annie Hansson, Arwo Pajusi, Astrid Lennblad, Clara Alfsdotter, Christina Toreld, Delia Ní Chíobháin Enqvist, Eirik Johansson, Emma Maltin, Joakim Åberg, Johan Peterson,  Marie Jonsson, Matthew Gainsford, Oscar Ortman, Robert Hernek,  Thomas Bergstrand, Veronica Forsblom Ljungblad

Specialområden

 • GIS/teknikfrågor: Delia Ní Chíobháin Enqvist, Joakim Åberg, Johan Peterson, Matthew Gainsford
 • Osteologi: Clara Alfsdotter, Emma Maltin, Astrid Lennblad
 • Marinarkeologi: Delia Ní Chíobháin Enqvist, Matthew Gainsford, Thomas Bergstrand