Vår organisation

Bohusläns museum är en stiftelse med Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun och Bohusläns Hembygdsförbund som stiftare.

Stiftelsestyrelsen för Bohusläns museum, t.o.m. 2018

Ordinarie

Västra Götalandsregionen
Inga Göransson, (C) Ordf
Evert Svenningsson (S)
Jan Gunnarsson (S)
Carin Ramneskär (M)
Sebastian Johansson (L)

Ersättare

Västra Götalandsregionen
Nils-Erik Wangler (M)
Britt Wall (S)
Sven Olsson (MP)
Sten Brodén (V)
Anibal Rojas Jorquera (KD)

Uddevalla kommun
Cecilia Sandberg (S) 1:e vice ordf.
Siv Pettersson (FP)

Uddevalla kommun
Rolf Horsvik (M)
Christer Johansson (V)

Bohusläns Hembygdsförbund
Gunnar Klasson 2:e vice ordf.
Mats Ekberg

Bohusläns Hembygdsförbund
Björn Jönsson
Ingrid Kennborn