Sten Granath

Under sommaren visar Bohusläns museum ett axplock av Sten Granaths fotografier från 1960-talets Uddevalla. Bilderna ingår i en gåva som museet mottagit under våren bestående av sammanlagt 55 fotografier. Kom och titta på ett urval bilder med människor, miljöer och en tid i förändring.

umfa55624_0013_620px

Sten Granath växte upp i Uddevalla och intresserade sig tidigt för fotot. De flesta fotografier som du ser på väggen är tagna av Granath år 1968, han var då 21 år gammal.

Efter ett arbetsliv som reklamfotograf i Göteborg, pensionerade han sig och flyttade tillbaka till Uddevalla. Fotografierna togs analogt och efter att Granath gick i pension började han bearbeta bilderna digitalt. Bearbetningen av bilderna gjordes med hänsyn till de analoga förutsättningarna.

Fotografierna illustrerar både fotomediets och fotografens förändrade förutsättningar över tid och lyfter frågor om upplevelsen av det förgångna. Att se fotografierna från 1968 möta dagens McDonalds ger en reflektion kring förändringarna och den ständiga rörelsen både i städerna och i fotomediet.

umfa55624_0015_620px

1968

1968 är ett speciellt år som kom att ge namn åt en hel rörelse. En rörelse som ledde till förändringar och moderniseringar av samhället. Ungdomskulturen, jämställdhetsdebatterna och miljödebatterna fick mer utrymme och kampen för dessa frågor har idag blivit synonym med 1970-talets ideal. Vår bild av den här tiden är att det var en brytningstid mellan det gamla och det nya. En tid då nya sätt att förhålla sig till auktoriteter. Normer och förväntningar ställdes på ända av vissa samtidigt som de försvarades av andra. Det offentliga rummet blev en arena för att visa sin ståndpunkt, en plats för att skapa nya tankemönster kring identitet, motstånd och gemenskap.