Utställning

Bohushallen

Här möts natur och konst.

Plats: Övre plan (Se karta)

Bohushallen

Bohusläns kustnatur speglas i en utställning som förenar konst och naturvetenskap. Den handlar om hav och granitklippor, om väder och skimrande ljus, om växter och djur

 

Vårt förhållande till naturen avspeglas i hur vi gestaltar den i konsten. Den konstnärliga upptäckten av Bohuskusten kom med 1800-talets naturromantik. Då uppvärderades det karga landskapet, som man dittills avfärdat som ”en kal och sorglig naturens dödsbädd”. Sedan dess har kustnaturen varit ett levande och älskat tema i konsten.

Utställningen tar upp frågor kring hur vi människor uppfattar och använder naturen. Vad orsakar förändringar i naturen? Var slår det över och blir till naturförstöring?

Texterna till utställningen finns som punktskrift i en pärm som kan lånas i receptionen.