Strömstad vid sekelskiftet 1900

Bild på Strömstad i början av 1900-talet

UMFA 53263:5225

No comments yet. Be the first!

Lämna ett svar