Snarsmon – resandebyn där vägar möts

Bullarebygden i norra Bohuslän. "Tattarstaden" står det på moderna kartor. Här i utmarken, helt nära norska gränsen, bodde resande i slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. 100 år senare kommer resande tillbaka till Snarsmon för att tillsammans med Bohusläns museum dokumentera bosättningen. Resultat från arkeologiska undersökningar, berättelser och levnadsöden har samlats i en bok.

bild på boken snarsmon

Om boken

De resandes historia saknar monument och har få skriftliga vittnesbörd. Bohusläns museum har i samarbete med resande och lokalbefolkning dokumenterat en av de få kända fysiska lämningarna från de resandes kultur – en för många ickeresande nästan okänd historia.

Under åren 2003–2008 pågick arbetet med Snarsmon. Intervjuer har gjorts med resande som vittnar om utanförskap, bristande skolgång och diskriminering. Arkeologiska undersökningar genomfördes tillsammans med de resande. Detta är unikt eftersom bosättningar efter resandefolket aldrig tidigare har undersökts i Sverige.

Snarsmon – resandebyn där vägar möts vittnar om svåra saker, om förföljelse och tvång, men också om fruktbara möten och förståelse. Mötet med Snarsmon har betytt mycket för många. En väg att finna gemenskap och bygga broar.

Resandefolket är en del av den svenska nationella minoriteten romer.

Produktinformation

Snarsmon – resandebyn där vägar möts
ISBN 978-91-7686-247-6
Författare: Bodil Andersson, Lars-Erik Hammar, Bo Hazell och Kristina Lindholm
Pris: 150:- Frakt tillkommer

Vi lägger just nu om hanteringen av försäljning via webben. Vi hänvisar  till vår butik på Museigatan 1 i Uddevalla under tiden.