Hus, människor, minnen

 – om byggnadsminnen i västra götalands län

 

Ny bok från Bohusläns museums förlag; Hus, människor, minnen. Byggnadsminnen i Västra götalands län

”Det är en intagande bok på tjockt, matt papper som är en ren njutning att hantera.” – John Brovik, Göteborgs-Posten

Om boken

Hus väcker minnen. Hus är skapade och använda av människor. Alla har vi en relation till hus, från barndomshemmet till skola, institution och arbetsplats. En del hus väcker positiva minnen, andra kan vara negativt laddade men ändå viktiga för samhällets gemensamma minnen.

Västra Götalands län är ett stort län med lång och skiftande historia som avspeglas i dess bebyggelse. Här finns torp och gårdar, kaptenshus och sjöbodar, slott och borgerskapets hus, men också en rik industribebyggelse. Länsstyrelsen har uppdraget att verka för att det byggda kulturarvet bevaras, används och utvecklas och ett sätt att göra detta är genom byggnadsminnesförklaring.

Det finns drygt 250 byggnadsminnen i länet och i boken presenteras ett urval som ger olika ingångar till historien och berättelser om de som levt här. Boken är ett brett samarbete med länets museiorganisationer, universitet, specialister, byggnadsminnesförvaltare och andra personer med stor kunskap om miljöerna och byggnaderna. Hus, människor, minnen ger inspiration, glädje och lust att utforska kulturmiljön vi lever i.

Produktinformation

Titel: Hus, människor, minnen
ISBN 978-91-7686-274-2
384 sid. Inbundet hårdband och rikt illustrerad
Pris 50 kr Frakt tillkommer.

Vi lägger just nu om hanteringen av försäljning via webben. Vi hänvisar  till vår butik på Museigatan 1 i Uddevalla under tiden. För förlagets böcker kontakta Viveka Overland viveka.overland@bohuslansmuseum.se

Bohusläns museums förlag

Detta är en bok från Bohusläns museums förlag.  Här ger vi ut böcker inom områdena konst, arkeologi, kulturmiljövård, byggnadshistoria, natur- och kulturhistoria samt historiskt näringsliv och arbete.

Förlagets aktuella sortiment