Eisfeldt – en surrealistisk familj

I denna bok från Bohusläns museum förlag om resande och cirkus får du möta Eisfeldts - en surrealistisk familj som under 1800-talet byggde ett cirkusimperium underhållningsbranschen.

bild på boken eisfeldt

Om boken

Eisfeldt – en surrealistisk familj av Sonny Eisfeldt, Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt och Richard Magito Brun

Sedan 2008 har Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt, Sonny Eisfeldt och Richard Magito Brun utforskat ett delvis bortglömt kulturarv. Det handlar om akrobat- och lindansartrupper som sedan början av 1800-talet varit verksamma i de nordiska länderna och som har starka band med resandefamiljer nere på europeiska kontinenten. Författarna, själva av resandesläkt, har i sin forsknings- och litteraturöversikt konstaterat att detta är ett obeforskat område. De har gått till primärmaterial i kyrkoarkiv, samtida annonser och artiklar i dagspressen, bouppteckningar, mantalslängder, inrikes passjournaler och andra myndighetshandlingar. De har samlat ett stort bildmaterial och gjort intervjuer med efterkommande till bokens huvudpersoner.

Eisfeldt – en surrealistisk familj inleds med berättelsen om lindansaren och akrobaten Friedrich Eisfeldt, som på 1830-talet tar sig från bergslandet Harz i mellersta Tyskland till Danmark, och rätt snart till Sverige. I Danmark möter han den unga Concordia Kunigunda Kunst, född i Roskilde. Därmed begynner ett äventyr som för oss vidare genom små sömniga landsortsstäder och stora metropoler, i Sverige, Finland, Ryssland, Estland, Lettland och tillbaka till Tyskland. Resan sker genom länder, men också genom generationer. Familjen växer och grenar ut sig. Den förenar sig med andra familjer som lever samtidigt både i och utanför det samhälle man vistas i. De främmande akrobaterna och resandefolket smälter samman i en kultur av tivoli och cirkus. I deras värld drar man sin sista suck lika gärna i Moskva, Stockholm eller Riga, som i Vetlanda eller Göteborg.

När författarna påbörjade sitt arbete fanns bara bleka och svaga minnen kvar av familjen Eisfeldts mångsidiga och vittförgrenade inflytande inom den nordiska underhållningsbranschen. Visst fanns det något litet medvetande bland de nutida ättlingarna till pionjärparet Friedrich och Concordia om att det en gång funnits en stor cirkusverksamhet knuten till namnet Eisfeldt. Men det mesta hade fallit i glömska, eller levde bara kvar som vaga, konturlösa myter. Det var också uppenbart att mycket av sanningen medvetet hade undanhållits. En vind av skam hade svept genom tiden. Precis som med så mycket annat av resandefolkets historia hade minnet av Eisfeldts cirkusimperium förlorat sin glans och förträngts. En hel generation hade vänt cirkusarvet ryggen. Nya former av underhållning hade konkurrerat ut cirkusen. Artisterna åtnjöt inte längre allmän beundran för sina konster, utan blev istället på grund av sin ”osvenska” kultur måltavlor för rasistiska angrepp.

Cirkuskonsten är resandefolkets främsta konstform och viktigaste bidrag till det europeiska kulturlivet som helhet, jämbördigt med den romska musikens betydelse för Europas musikliv. På senare år har ett nytt intresse för cirkus vuxit fram, exempel är reformrörelsen nycirkus och offentlig gymnasial cirkusutbildning. Vi befinner oss på tröskeln till en tid då de ”osvenska” kulturuttrycken börjar få ta plats i vår historia.

Produktinformation

EISFELDT – en surrealistisk familj
ISBN 978-91-7686-258-2
Författare: Sonny Eisfeldt, Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt
Pris 50:- Frakt tillkommer

Vi lägger just nu om hanteringen av försäljning via webben. Vi hänvisar  till vår butik på Museigatan 1 i Uddevalla under tiden. För förlagets böcker kontakta Viveka Overland viveka.overland@bohuslansmuseum.se

Bohusläns museums förlag

Detta är en bok från Bohusläns museums förlag.  Här ger vi ut böcker inom områdena konst, arkeologi, kulturmiljövård, byggnadshistoria, natur- och kulturhistoria samt historiskt näringsliv och arbete.

Förlagets aktuella sortiment