Årsbok 2013 Hästen och Bohuslän

Bohusläns hembygdsförbunds och Bohusläns museums gemensamma årsbok har HÄSTEN som tema. Här kan du läsa om hästen som biologisk varelse, om hästar från forntid till nutid och som människans arbetskamrat och vän.

bild på årsboken 2013

Om boken

När Bohusläns museum i god tid bestämde att satsa stort på en utställning om hästen 2014, var det läge att ge årsboken samma tema, tyckte Bohusläns hembygdsförbund och undertecknad.

Hästen är ett vittfamnande ämne och det finns många sätt att ta sig an det. I BOHUSLÄN 2013 får vi möta författare med kunskap om hästen ur olika aspekter.

Inte visste jag att den norska fjordhästen importerades till Sverige via Bohuslän så sent som 1954. Biolog Jan Uddén berättar om hur detta gick till. Hästens biologi och dess evolution från liten skogsvarelse till dagens hästar, beskrivs av biologerna Leif Lithander och Kennert Danielsson i artikeln Hästens utveckling och natur.

Sverige är ett av de hästtätaste länderna i Europa med bortåt 365 000 hästar. Trav-, galopp- och ridsporter engagerar en halv miljon svenskar. Räknar man dessutom in publik och de som spelar på hästar, omfattar engagemanget flera miljoner. Men, visste du att man tävlade med hästar redan på bronsåldern? Om kappkörning och andra hästbilder på bohuslänska hällar, berättar Lasse Bengtsson som är Fil.lic. i arkeologi och hällristningsexpert.

Hästen har således varit människans följeslagare sedan länge. Det äldsta fyndet av tamhäst är 5500 år gammalt. Kristina Bengtsson, som är doktorand i arkeologi och studerat slaktseder, religion och traditioner kring hästar, skriver här om fruktbarhetsriter och hästoffer.

Etnolog Ann-Marie Brockman berättar om hästens betydelse i Bohusläns kusttrakter, om hästar som fick simma från ö till ö, om bönder som red i kapp till kyrka och kvarn. Här fanns stallplats för hästar på resa och om dessa byggnader skriver bebyggelsesantikvarie Ulla Karlström.

Hur landskapet påverkas av både häst och människa visar landskapsarkeolog Kristina Lindholm i sin betraktelse På spaning efter den häst som flytt – och kommit tillbaka.

Att hästen haft betydelse som maktsymbol i konsten och föremål för kvalificerat konsthantverk vittnar konstpedagog Birgitta Åhlund och arkeolog Fil. Dr. Bengt Nordqvist. Vi får ta del av alltifrån bataljmålningar, ryttarstatyer och gunghästar till de fantastiska arkeologiska Finnestorpsfynden av hästmunderingar från folkvandringstid.

Richard Magito Brun som är Fil. lic. i konstvetenskap och sekreterare i Kulturgruppen för resandefolket, lyfter den livsviktiga och symboliska roll hästen haft för dessa. Han berättar om den långa resan från ursprungslandet Indien och om de resandes historia och kultur.

Conny Andersson, verksam i Kungälvs Musei Vänner, ger oss ett porträtt av vänskapen mellan häst och människa när han skriver om arbetskamraterna ”Hjule-John” och hästen Cap Constantia.

Hästen och människan har en sammanflätad historia.

Produktinformation

Bohuslän Årsbok 2013 Hästen och Bohuslän
Pris: 160:- Frakt tillkommer

Vi lägger just nu om hanteringen av försäljning via webben. Vi hänvisar  till vår butik på Museigatan 1 i Uddevalla under tiden. För förlagets böcker kontakta Viveka Overland viveka.overland@bohuslansmuseum.se

Bohusläns museums förlag

Detta är en bok från Bohusläns museums förlag.  Här ger vi ut böcker inom områdena konst, arkeologi, kulturmiljövård, byggnadshistoria, natur- och kulturhistoria samt historiskt näringsliv och arbete.

Förlagets aktuella sortiment