Kontakta oss

För att kontakta oss kan du maila på info@bohuslansmuseum.se
Vill du maila någon av våra medarbetare byter du ut (at) i mailadressen mot @. För kontakt med visstidsanställd och timanställd personal, kontaktas enhetschef.

Du kan också ringa  på telefon: 0522 – 65 65 00 (växel)

Fakturaadress

Stiftelsen Bohusläns museum
Box 403
451 19 Uddevalla
Org.nr. 95 85 00-1762
Mailadress e-faktura (pdf): faktura(at)bohuslansmuseum.se

Museichef

Annette Prior Kontakt: +46 52265 65 10/ +46 720 837 747, annette.prior(at)bohuslansmuseum.se

Verksamheter

Information om våra olika verksamheter

Prislista 

Vill du ta del av våra tjänster kan du se priserna här.

Medarbetare

Agneta Gustafsson, Arkeolog. Fornlämningsfrågor, remisshantering, rådgivning. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0702-18 76 26 eller 0522-65 65 84, agneta.gustafsson(at)bohuslansmuseum.se

Agneta von Zeipel, Antikvarie/Curator. Konsthallens utställningar och administration. Frågor inom konst och samtidskonst, information till konstnärer och samverkansparter. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0706-26 32 75 eller 0522-65 65 73, agneta.vonzeipel(at)bohuslansmuseum.se

Andreas Bohlin, museitekniker. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 072-085 42 69, andreas.bohlin(at)bohuslansmuseum.se

Anna-Lena Segestam Macfie, Antikvarie. Frågor rörande föremål, insamling, utlån och digitalisering. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0522-65 65 28, anna-lena.segestammacfie(at)bohuslansmuseum.se

Ann-Christine Johansson, Biblioteksassistent. Referensbibliotek. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0522-65 65 43, ann-christine.johansson(at)bohuslansmuseum.se

Annelie Isacsson, Chefssekreterare. Diarium, inköp, administration. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 11, annelie.isacsson(at)bohuslansmuseum.se

Annie Hansson Arkeolog. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 070-6233 455 , annie.hansson(at)bohuslansmuseum.se

Arwo Pajusi Arkeolog. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 072-083 77 16, arwo.pajusi(at)bohuslansmuseum.se

Astrid Lennblad, Arkeolog/osteolog. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0721-462626, Astrid.Lennblad(at)bohuslansmuseum.se

Birgitta Åhlund, Curator Pedagogik. Pedagogisk verksamhet främst konst och samtidskonst. Program och verksamhet vid konsthallen. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0733-22 96 50 eller 0522-65 65 33, birgitta.ahlund(at)bohuslansmuseum.se

Cecilia Ahlsén, Museitjänsteman – foto. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0522-65 65 17 cecilia.ahlsen(at)bohuslansmuseum.se

Cecilia Wingård, Byggnadsantikvarie. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0522-65 65 54, 0721-44 89 94, cecilia.wingard(at)bohuslansmuseum.se

Charlotta Ödvall, Enhetschef, Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0522-656518, 0700-85 26 31 charlotta.odvall(at)bohuslansmuseum.se

Christina Toreld, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar, publik kommunikation, pedagogik. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0702-18 25 20, christina.toreld(at)bohuslansmuseum.se

Clara Alfsdotter, Arkeolog/osteolog. Arkeologiska undersökningar, osteologi. GRASCA. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0700-82 47 37, clara.alfsdotter(at)bohuslansmuseum.se

Delia Ní Chíobháin Enqvist, Arkeolog/marinarkeolog. Arkeologiska undersökningar främst marinarkeologi. GRASCA. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0700-82 31 63 delia.enqvist(at)bohuslansmuseum.se

Eirik Johansson, Arkeolog. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0706-916 771, Eirik.Johansson(at)bohuslansmuseum.se

Elisabeth Corsander, Museipedagog. Pedagogisk verksamhet främst kulturhistoria och etnologi. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0702-00 18 54 eller 0522-65 65 31, elisabeth.corsander(at)bohuslansmuseum.se

Emelie Järpner Butik och Besöksservice. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 01 (reception),  emelie.jarpner(at)bohuslansmuseum.se

Emma Maltin, Arkeolog/osteolog. Arkeologiska undersökningar, osteologi. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0700-82 44 73, emma.maltin(at)bohuslansmuseum.se TJÄNSTLEDIG

Eva Jansson, Kanslist. Allmänna kontorsgöromål. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 52 eva.c.jansson(at)bohuslansmuseum.se

Fiffi Myrström, Fotoantikvarie. Frågor om fotografier och bildbeställningar. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0522 65 65 81, fiffi.myrstrom(at)bohuslansmuseum.se

Frederick Löfdahl, IT-ansvarig. IT-drift. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 44, 070-62 33 467, frederick.lofdahl(at)bohuslansmuseum.se

Hannah Stening, Butik och Besöksservice. Frågor och information kring butiken för leverantörer och kunder. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 01 (reception) eller 0522-65 65 15 (inköp butik), hannah.stening(at)bohuslansmuseum.se

Helene Carlsson, Webbansvarig. Bohusläns museums webbplats. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0703-65 65 59 eller 0522-65 65 55, helene.carlsson(at)bohuslansmuseum.se

Håkan Andersson, Ekonomiansvarig. Övergripande ekonomifrågor, Kund- och leverantörsreskontra, Stab. Kontakt 0522-65 65 12 eller 0721-45 63 65, hakan.andersson(at)bohuslansmuseum.se

Håkan Larsson, Utställningstekniker. Teknisk utställningsproduktion för museet och Konsthallen. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0702-21 38 25 eller 0522-65 65 78, hakan.larsson(at)bohuslansmuseum.se

Ingela Lundin, Antikvarie. Frågor rörande museets arkeologiska samling. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0706-23 34 59 eller 0522-65 65 34, ingela.lundin(at)bohuslansmuseum.se

Jan Axelsson, Museitjänsteman – bildarkiv. (Ej bildbeställning eller förvärv). Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 072-1462603, jan.axelsson(at)bohuslansmuseum.se

Jan Hübinette, Fastighetsskötare/Vaktmästare/IT-tekniker. Fastighetsservice, Inköp, IT. Enheten för administration och service. Kontakt 0706-23 34 88 eller 0522-65 65 32, jan.hubinette(at)bohuslansmuseum.se

Jan Uddén, Museipedagog. Pedagogisk verksamhet främst natur och miljö, inkl verksamheten vid Skalbanksmuseet. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0706-56 54 01 eller 0522-65 65 48, jan.udden(at)bohuslansmuseum.se

Jienny Gillerstedt, Utställnings- och programantikvarie. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 13,  jienny.gillerstedt(at)bohuslansmuseum.se

Joakim Åberg, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar, GIS/teknik. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0706-23 34 56, joakim.aberg(at)bohuslansmuseum.se

Johan Kvastegård, Program och konferensansvarig. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 24, 0721-41 88 89 johan.kvastegard(at)bohuslansmuseum.se

Johan Peterson, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar, GIS/teknik. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 070-08 24 008 johan.peterson(at)bohuslansmuseum.se

Karin Backensved, Program- och konferensansvarig. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 21, eller 070-149 74 79 , karin.backensved(at)bohuslansmuseum.se

Kristina Lindholm, Arkeolog. Fornlämnings- och kulturlandskapsfrågor, resandefolkets kulturhistoria, historiska kartor, rådgivning. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0706-23 34 51 eller 0522-65 65 26, kristina.lindholm(at)bohuslansmuseum.se

Linnea Nordell, Arkeolog. Fornlämningsfrågor, rådgivning, äldre maritim historia. Enheten för kulturmiljövård Kontakt 0706-23 39 93 eller 0522-65 65 49 linnea.nordell(at)bohuslansmuseum.se

Lisa Larsson, Grafisk redaktör. Rapportproduktion, grafiska uppdrag och formgivning. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0702-02 29 38, lisa.larsson(at)bohuslansmuseum.se

 Madelein Arnoldsson, Konservator. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0522-65 65 80, 072-083 77 31,  madelein.arnoldsson(at)bohuslansmuseum.se

Magnus Rolöf, Arkeolog/Projektkoordinator. Projekt/uppdrag, kontaktperson för uppdragsgivare. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0702-18 82 98 magnus.rolof(at)bohuslansmuseum.s

Mari Trollvik, Enhetschef/Personalchef, Enheten för administration och service. Administration, fastighet, inköp, IT, personalfrågor. Kontakt 0767-68 36 65 eller 0522-65 65 71, mari.trollvik(at)bohuslansmuseum.se

Marie Jonsson Arkeolog/marinarkeolog. Arkeologiska undersökningar främst marinarkeologi. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 072-085 41 20 , marie.jonsson(at)bohuslansmuseum.se

Mariette Möller, Ekonomiadministratör, arkivförmedlare. Enskilda arkiv, forskarservice. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 16 mariette.moller(at)bohuslansmuseum.se

Marika Russberg, Kulturarvskonsulent. Stöd till Bohusläns hembygdsförbund, utvecklingsfrågor föreningsliv. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0702 – 389980 eller 0522-65 65 14, marika.russberg(at)bohuslansmuseum.se

Martin Berggren, Fastighetsförvaltare/Utställningstekniker, Frågor rörande fastighet och drift. Samordning , Projektledning, Inköp. Teknisk utställningsproduktion. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-656542 eller 0701-70 87 09, martin.berggren(at)bohuslansmuseum.se

Mikael Eboskog, Enhetschef, Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0702-32 46 83 mikael.eboskog(at)bohuslansmuseum.se

Oscar Ortman, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0706-23 34 53, oscar.ortman(at)bohuslansmuseum.se

Petra Skarp, Butik. Frågor och information kring butiken för leverantörer och kunder. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 01 (reception) eller 0522-65 65 15 (inköp butik), petra.skarp(at)bohuslansmuseum.se TJÄNSTLEDIG

Pia Hansson, Formgivare. Formgivning av museets utställningar, samt även trycksaker och andra produkter. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 74, pia.hansson(at)bohuslansmuseum.se

Ralf Olsson, Museitjänsteman – ljudarkiv. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0522-65 65 19, ralf.olsson(at)bohuslansmuseum.se

Robert Hernek, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0702-26 63 50 robert.hernek(at)bohuslansmuseum.se

Sabina Mittendorf  Arkivassistent/administratör. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 47, sabina.mittendorf(at)bohuslansmuseum.se

Sebastian Thorén Kommunikatör. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 072-14 18 746, sebastian.thoren(at)bohuslansmuseum.se

Sofie Henryson, Utställnings-och programantikvarie. Utställningsproduktion, samt programläggning och samverkan kring utställningar. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0769-49 41 63 eller 0522-65 65 23, sofie.henryson(at)bohuslansmuseum.se

Staffan von Arbin, Arkeolog/marinarkeolog. Fornlämnings- och kulturlandskapsfrågor främst marina, rådgivning. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0706-23 32 37, staffan.arbin(at)bohuslansmuseum.se TJÄNSTLEDIG.

Tamara Mattson Butik och Besöksservice. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten för publik verksamhet och utställningar.  Kontakt 0522-65 65 01 (reception), tamara.mattson(at)bohuslansmuseum.se

Thomas Bergstrand, Arkeolog/marinarkeolog. Arkeologiska undersökningar främst marinarkeologi. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0706-23 34 68 thomas.bergstrand(at)bohuslansmuseum.se

Tomas Brandt, Enhetschef, Enheten för kulturmiljövård. Övergripande enhetsfrågor samt övergripande kulturmiljöfrågor. Kontakt 0706-23 34 66 eller 0522-65 65 53, tomas.brandt(at)bohuslansmuseum.se

Ulla Karlström, Byggnadsantikvarie. Bebyggelsefrågor, rådgivning, kyrkofrågor. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0702-89 68 46 eller 0522-65 65 68, ulla.karlstrom(at)bohuslansmuseum.se

Ulrika Amnefjord, Butik och Besöksservice. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 01 (reception), ulrika.amnefjord(at)bohuslansmuseum.se

Unni Andersson, Assistent. Kanslist för Bohusläns hembygdsförbund. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 61 unni.andersson(at)bohuslansmuseum.se

Veronica Forsblom Ljungdahl, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0700-82 44 72, veronica.forsblomljungdahl(at)bohuslansmuseum.se

Viveka Overland, Besöksmålsutveckling, kulturarvsskyltar mm, samt frågor kring Bohus Stickning. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0705-34 97 75 eller 0522-65 65 22, viveka.overland(at)bohuslansmuseum