Kontakta oss

För att kontakta oss kan du maila på info@bohuslansmuseum.se
Vill du maila någon av våra medarbetare byter du ut (at) i mailadressen mot @. För kontakt med visstidsanställd och timanställd personal, kontaktas enhetschef.

Växel: 0522 – 65 65 00

Bokning konferens/events: bokning@bohuslansmuseum.se

Fakturaadress

Stiftelsen Bohusläns museum
Box 403
451 19 Uddevalla
Org.nr. 95 85 00-1762
Mailadress e-faktura (pdf): faktura(at)bohuslansmuseum.se

Museichef

Annette Prior Kontakt: +46 52265 65 10/ +46 720 837 747, annette.prior(at)bohuslansmuseum.se

Verksamheter

Information om våra olika verksamheter

Prislista 

Vill du ta del av våra tjänster kan du se priserna här.

Medarbetare

Aaron Stutz, Arkeolog/osteolog. PhD. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 076-6951774, aaron.stutz(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Agneta Gustafsson, Arkeolog. Fornlämningsfrågor, remisshantering, rådgivning. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0702-18 76 26 eller 0522-65 65 84, agneta.gustafsson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Agneta von Zeipel, Antikvarie/Curator. Konsthallens utställningar och administration. Frågor inom konst och samtidskonst, information till konstnärer och samverkansparter. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0706-26 32 75 eller 0522-65 65 73, agneta.vonzeipel(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Andreas Widerberg, Arkeolog/marinarkeolog. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 070-623 34 68, andreas.widerberg(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Anna-Lena Segestam Macfie, Antikvarie. Frågor rörande föremål, insamling, utlån och digitalisering. Enheten för samlingar. Kontakt 0522-65 65 28, anna-lena.segestammacfie(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Ann-Christine Johansson, Biblioteksassistent. Referensbibliotek. Enheten för samlingar. Kontakt 0522-65 65 43, ann-christine.johansson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Annelie Isacsson, Chefssekreterare. Diarium, inköp, administration. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 11, annelie.isacsson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Annie Hansson Arkeolog. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 072 – 0854250, annie.hansson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Astrid Lennblad, Arkeolog/osteolog. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0721-462626, Astrid.Lennblad(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Birgitta Åhlund, Curator Pedagogik. Pedagogisk verksamhet främst konst och samtidskonst. Program och verksamhet vid konsthallen. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0733-22 96 50 eller 0522-65 65 33, birgitta.ahlund(at)bohuslansmuseum.se TJÄNSTLEDIG

——————————————————————-

Cecilia Ahlsén, Museitjänsteman – foto. Enheten för samlingar. Kontakt 0522-65 65 17 cecilia.ahlsen(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Cecilia Wingård, Byggnadsantikvarie. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0522-65 65 54, 0721-44 89 94, cecilia.wingard(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Christina Toreld, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar, publik kommunikation, pedagogik. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0702-18 25 20, christina.toreld(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Clara Alfsdotter, Arkeolog/osteolog. Arkeologiska undersökningar, osteologi. GRASCA. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0700-82 47 37, clara.alfsdotter(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Delia Ní Chíobháin Enqvist, Arkeolog/marinarkeolog. Arkeologiska undersökningar främst marinarkeologi. GRASCA. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0700-82 31 63 delia.enqvist(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Edgar Wróblewski, Arkeolog/marinarkeolog. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 079-061 84 30, edgar.wroblewski(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Eirik Johansson, Arkeolog. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0706-916 771, Eirik.Johansson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Elisabeth Corsander, Museipedagog. Pedagogisk verksamhet främst kulturhistoria och etnologi. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0702-00 18 54 eller 0522-65 65 31, elisabeth.corsander(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Emma Björksund, Vik Konservator. Frågor rörande behandling av föremål och material, utlån. Enheten för samlingar. Kontakt 072-083 77 31,  emma.bjorksund(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Emma Maltin, Arkeolog/osteolog. Arkeologiska undersökningar, osteologi. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0700-82 44 73, emma.maltin(at)bohuslansmuseum.se TJÄNSTLEDIG

——————————————————————-

Eva Jansson, Kanslist. Allmänna kontorsgöromål. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 52 eva.c.jansson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Frederick Löfdahl, IT-ansvarig. IT-drift. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 44, 070-62 33 467, frederick.lofdahl(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Frida Clemens, Besöksservice. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 01 (reception), frida.clemens(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Frida Edvall Karlsson, Digital producent, Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 079-065 15 75, frida.edvall.karlsson(at)bohuslansmuseum.se FÖRÄLDRALEDIG

——————————————————————-

Hannah Stening, Butik och Besöksservice. Frågor och information kring butiken för leverantörer och kunder. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 01 (reception) eller 0522-65 65 15 (inköp butik), hannah.stening(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Helene Carlsson, Webbansvarig. Bohusläns museums webbplats. Enheten för samlingar. Kontakt 0703-65 65 59 eller 0522-65 65 55, helene.carlsson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Håkan Larsson, Utställningstekniker. Teknisk utställningsproduktion för museet och Konsthallen. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0702-21 38 25 eller 0522-65 65 78, hakan.larsson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Ingela Lundin, Antikvarie. Frågor rörande museets arkeologiska samling. Enheten för samlingar. Kontakt 0706-23 34 59 eller 0522-65 65 34, ingela.lundin(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Jan Hübinette, Fastighetsskötare/Vaktmästare/IT-tekniker. Fastighetsservice, Inköp, IT. Enheten för administration och service. Kontakt 0706-23 34 88 eller 0522-65 65 32, jan.hubinette(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Jan Uddén, Museipedagog. Pedagogisk verksamhet främst natur och miljö, inkl verksamheten vid Skalbanksmuseet. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0706-56 54 01 eller 0522-65 65 48, jan.udden(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Jienny Gillerstedt, Utställnings- och programantikvarie. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 13,  jienny.gillerstedt(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Joakim Åberg, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar, GIS/teknik. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0706-23 34 56, joakim.aberg(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Johan Peterson, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar, GIS/teknik. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 070-08 24 008 johan.peterson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Jonatan Brinck, Fastighetsskötare. Enheten för administration och service. Kontakt 0721-462696, jonatan.brinck(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Kristina Lindholm, Arkeolog. Fornlämnings- och kulturlandskapsfrågor, resandefolkets kulturhistoria, historiska kartor, rådgivning. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0522-65 65 26, kristina.lindholm(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Linnea Nordell, Arkeolog. Fornlämningsfrågor, rådgivning, äldre maritim historia. Enheten för kulturmiljövård Kontakt 0706-23 39 93 eller 0522-65 65 49 linnea.nordell(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Madelein Arnoldsson, Konservator. Frågor rörande behandling av föremål och material, utlån. Enheten för samlingar. Kontakt 0522-65 65 80, 072-083 77 31,  madelein.arnoldsson(at)bohuslansmuseum.se FÖRÄLDRALEDIG T O M  2022-03-08

——————————————————————-

Magnus Rolöf, Arkeolog/Projektkoordinator. Projekt/uppdrag, kontaktperson för uppdragsgivare. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0702-18 82 98 magnus.rolof(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Marcela Esperanza Kristiansson, lokalvårdare/servicevärd. Enheten för Administration och service. Kontakt 079-061 84 60,  marcela.kristiansson(at)bohuslansmuseum.se

                                                       ——————————————————————-

Maria Thompson, lokalvårdare/servicevärd. Enheten för Administration och service. Kontakt 079-061 84 61,  maria.thompson@bohuslansmuseum.se

                                                         ——————————————————————-

Mari Trollvik, Enhetschef/Personalchef, Enheten för administration och service. Administration, fastighet, inköp, IT, personalfrågor. Kontakt 0767-68 36 65 eller 0522-65 65 71, mari.trollvik(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Mariette Möller, Ekonomiadministratör, arkivförmedlare. Enskilda arkiv, forskarservice. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 16 mariette.moller(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Marika Russberg, Kulturarvskonsulent. Stöd till Bohusläns hembygdsförbund, utvecklingsfrågor föreningsliv. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0702 – 389980 eller 0522-65 65 14, marika.russberg(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Matilda Porse, Arkivarie. Enheten Kulturmiljö & Samlingar. Kontakt 0522-65 65 47, matilda.porse(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Mikael Eboskog, Enhetschef, Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0702-32 46 83 mikael.eboskog(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Niklas Berglund, Fastighetsskötare, Enheten för administration och service. Kontakt 0721-46 26 96, niklas.berglund(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Oscar Ortman, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0706-23 34 53, oscar.ortman(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Petra Skarp, Butik. Frågor och information kring butiken för leverantörer och kunder. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 01 (reception) eller 0522-65 65 15 (inköp butik), petra.skarp(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Pia Hansson, Formgivare. Formgivning av museets utställningar, samt även trycksaker och andra produkter. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 74, pia.hansson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Ralf Olsson, Museitjänsteman – ljudarkiv. Enheten för samlingar. Kontakt 0522-65 65 19, ralf.olsson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Sebastian Thorén Kommunikatör och presskontakt. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 072-14 18 746, sebastian.thoren(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Sofie Henryson, Utställnings-och programantikvarie. Utställningsproduktion, samt programläggning och samverkan kring utställningar. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0769-49 41 63 eller 0522-65 65 23, sofie.henryson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Staffan von Arbin, Arkeolog/marinarkeolog. Fornlämnings- och kulturlandskapsfrågor främst marina, rådgivning. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0706-23 32 37, staffan.arbin(at)bohuslansmuseum.se TJÄNSTLEDIG.

——————————————————————-

Stella Pilback, Programsansvarig. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 24, stella.pilback(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Tamara Mattson Butik och Besöksservice. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten för publik verksamhet och utställningar.  Kontakt 0522-65 65 01 (reception), tamara.mattson(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Tavassol Abdi Goransarab Fastighetsskötare/Vaktmästare. Enheten för administration och service. Kontakt 0790-61 84 59, tavassol.abdigoransarab(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Tomas Brandt, Enhetschef, Enheten för kulturmiljövård. Övergripande enhetsfrågor samt övergripande kulturmiljöfrågor. Kontakt 0706-23 34 66 eller 0522-65 65 53, tomas.brandt(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Ulla Karlström, Byggnadsantikvarie. Bebyggelsefrågor, rådgivning, kyrkofrågor. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0702-89 68 46 eller 0522-65 65 68, ulla.karlstrom(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Ulrika Amnefjord, Konferensansvarig. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 21, ulrika.amnefjord(at)bohuslansmuseum.se
Bokning event och konferens: bokning(at)bohuslansmuseum.se

——————————————————————-

Wolfgang Mahler. Museitekniker. Kontakt 072-208 34 00, wolfgang.mahler(at) bohuslansmuseum.se

——————————————————————-