Historiska Strömstad

Följ med på den digitala stadsvandringen Historiska Strömstad där experter tar dig med till vad som hände i staden åren 1717-1719. Tiden från det Tordenskiold anföll staden till dess Karl XII:s flotta sänktes i bukten.

Översiktsbild över staden Strömstad

Foto Daniel Lindskog