Natur

Håll Bohuslän rent i sommar

Hämta ditt strandstädarkit hos oss!

Håll Bohuslän rent

Är det skräpigt på stranden? Nu kan du göra en insats och strandstäda du också. På Uddevalla turistcenter och Bohusläns museum kan du hämta ett gratis strandstädar-kit som innehåller handskar och plastpåse som du kan lägga skräpet i. Via Strandstädarkartan kan du sedan markera var du städat eller var det behöver städas.

Det finns också påsholkar ute på öarna där du kan hämta påsar. Din bästa hjälp är Strandstädarkartan där du till exempel kan markera var du plockat skräp och sedan få hjälp med upphämtning. Här kan du också se eller göra en markering över var det är skräpigt just nu.

Foto. En havsvy. Ett antal stenklippor reser sig från havet, i förgrunden syns en vit båt och tre paddlare.

Tillsammans håller vi Bohuslän rent från skräp. Du kan hämta ditt strandstädarkit i receptionen hos oss.

Det finns ett antal stränder som INTE skall städas av allmänheten. Dessa stränder ingår i ett miljöövervakningsprogram där man inventerar marint skräp varje vår, sommar och höst. Den information som samlas in från dessa referensstränder är ett viktigt verktyg för att mäta och protokollföra det marina skräpet som flyter iland längs våra kuster.