Förlagets aktuella sortiment

ARKEOLOGI, KULTURMILJÖVÅRD, BYGGNADSHISTORIA

Bohuslänska gårdar som form och funktion (2007)
ISBN 978-91-7686-232-2
Helene Carlsson
Pris: 40:-

Snarsmon – resandebyn där vägar möts (2008)
ISBN 978-91-7686-247-6
Redaktör Bodil Andersson
Pris: 150:-

Väderöarna (2003, 2010)
ISBN 978-91-7686-233-9
Karl Allan Nordblom
Pris: 50:-

Kiddön – skutor och öliv under två sekler (2015)
ISBN 978-91.7686-262-9
Ingalill Andreasson och Allan Olsson
Pris: 295:-

Berättelser vid elden i Tanums världsarv (2015)
ISBN 978-91-7686-264-3
Redaktör Christina Toreld
Pris: 100:-

Sjömärken – vägvisare och kulturminnen (2015)
ISBN 978-91-7686-270-4
Johnny Söderlund
Pris: 50:-

Domestic Life in the Tanum Rock Carving Area (2015)
ISBN 978-91-7686-252-0
Eds. Håkan Petersson & Christina Toreld
Pris: 149:-

Hus människor minnen – om byggnadsminnen i Västra Götalands län (2016)
ISBN 978-91-7686-274-2 (2016)
Redaktör Björkman, Eva; Emanuelsson, Lena; Overland, Viveka
Pris: 50:-

Arkeologi i Tanums världsarv. Åttatusen år i Tanum utifrån sex arkeologiska undersökningar för väg E6. (2016)
ISBN 978-91-7686-278-0
Redaktör Christina Toreld
Pris: 150:-

BARN OCH UNGDOM

Farfarshistorier från Ösö (2015)
SBN 978-91-7686-266-7
Janne Magnarsson
Pris: 50:-

BOHUSLÄN ÅRSBOK

Bohusläns årsbok 2017-18 Tema 1718
Pris 190:-

Bohusläns årsbok 2016 Kärlek
Pris 160:-

Bohuslän årsbok 2015 Mat i Bohuslän
Pris: 160:-

Bohuslän årsbok 2014 Trädgård i Bohuslän
Pris 99:-

Bohuslän Årsbok 2013 Hästen och Bohuslän
Pris: 160:-

NATUR- och KULTURHISTORIA

Snigel – fridstörare i örtagården. Vetenskap och fakta. (2009)
ISBN: 978-91-7686-217-9
Ted von Proschwitz
Pris: 20:-

HISTORIA, NÄRINGSLIV OCH ARBETE

Margareta Hvitfeldts donation – vision och verklighet  (2006)
ISBN 978-91-7686-220-9
Eibert Ernby
Pris: 75:-

Eisfeldt – en surrealistisk familj (2014)
ISBN 978-91-7686-258-2 Sonny Eisfeldt, Ann-Charlotte Nilsson Eisfeldt
Pris 50:-

Schartauansk kvinnofromhet i tjugonde seklet (1997, 1998, 2008)
ISBN 978-91-7686-213-1
FD Katarina Lewis
Pris: 50:-

KONST, HANTVERK, SLÖJD OCH UTSTÄLLNINGAR

Peder Josefsson (2007)
ISBN 978-91-7686-228-5
Pris: 25:-

C.G. Bernhardson (2010)
ISBN 978-91-7686-231-5
ISSN 0280-4174
Pris: 50:-

Textilkonservering – att vårda ett kulturarv (2012)
ISBN 978-91-7686-243-8
Pris: 25:-

BOHUS STICKNING på nytt. The Revival (2015)
ISBN 978-91-7686.268-1
Pris 365:-

Lena Cronqvist – natur och helfigur (2018)
ISBN 978-91-7686-290-2
Pris 70:-

TRADITIONER, MAT OCH LYRIK

Gråärter och Doppekopp  (1994, 1996)
ISBN 91-7686-144-9
Barbro Östlund
Pris: 293:-