Laddar Evenemang
Föredrag
  • Det här event har passerat.

Detaljer

onsdag 19 februari 18:00 - 19:00

Nils Bildt om boken – Bildt historien om en släkt

Familjen Bildt bodde på Morlanda på Orust från 1525 i med- och motgång under tio generationer, under tider av krig, under glänsande tider av sillfisket till den svåra tiden därefter.

Plats: Hörsalen
Tid: kl. 18.00–19.00
Entré: Fri entré

 

Nils Bildt kommer den 19 februari och ger en månghundraårig skandinavisk exposé över familjen i Danmark, Norge, i Bohus Län och Stockholm och hur de klarade dråp, konfiskationer, digerdöden, dråp, nationsbyte, förlorade egendomar, svek, landsförräderi, ytterligare konfiskationer i förening med reduktioner, än mer krig och elände med amputeringar, ekonomisk depression, varvskriser och konkurser samt omtag på nya ställen – men hur familjen samtidigt ändå finns kvar

”Ju mer kunskap jag själv fick om släktens osedvanligt långa och omväxlande historia i tre länder desto mer övertygad blev jag om att det var temat med- och motgång samt förmågan att våga bryta upp och börja något nytt någon annanstans, som var det kanske mest intressanta i hela berättelsen. Här fanns verkligen något viktigt att lära av historien – till gagn för nutiden och som ett memento för framtiden.”  säger Nils Bildt initiativtagare till boken Bildt historien om en familj, som lanserades hösten 2019

PS Boken Bildt – historien om en släkt skildrar utförligt släkten Bildts jylländska ursprung med marskar och ärkebiskopar samt hur släkten i det närmaste försvann efter digerdöden. Sedan etablerade sig familjen framgångsrikt i Norge under 1500-talet som jordägare, länsherrar och officerare. Med Bohusläns övergång till Sverige 1658 följde en stökig tid med svek och konfiskationer innan släktens ende före-trädare blev framgångsrik officer under Karl XII. Flera av släktens medlemmar kom sedan att verka som militärer och deltog framgångsrikt i alla stora krig. Morlanda på Orust i Bohuslän kom i släkten Bildts ägo redan under 1500-talet och förblev under lång tid den ekonomiska basen för försörjning med goda inkomster. Under 1800-talets första decennier förändrades förutsättningarna och yngre släktmedlemmar fick söka sin utkomst och lycka på annat håll. I boken tecknas ett ingående porträtt av riksmarskalken Gillis Bildt (1820–1894), som fick sin utbildning till officer vid Krigsakademien på Karlberg och sedan kom att göra en enastående karriär, först om generallöjtnant och sedan som överståthållare, minister i Tyskland och som Sveriges statsminister (1888–1889) samt som nära rådgivare åt fyra kungar. Hans söner, diplomaten och akademiledamoten Carl Bildt (1850–1931) och generalstabschefen Knut Bildt (1854–1927), porträtteras likaså utförligt inom ramen för deras respektive verksamhetsområden. I följande generation ges sedan ingående presentationer av diplomaten Harald Bildt (1876–1947), arkeologen och samlaren Didrik Bildt (1879–1933), prinsessan Blanceflor Boncompagni Ludovisi född Bildt (1891–1972) tllsammans med andra företrädare ur familjen som forskare, författare och företagare.

 

”Följ med på en spännande tidsresa från kungamördarnas Danmark till Norges brusande forsar. Från de förödande fejdernas Bohuslän till de rika sillperiodernas guldgrävartid. Från hjältemod på blodiga slagfält till en inflytelserik tid som kungars gunstling och trotjänare. Från ett gynnat dolce vita i Rom till en demokratisk och nivellerad nutid, där namnet Bildt ännu står starkt.”

Göran Norrby, författare