Seminariedag: Hantera kulturvärden med PBL

Seminariedag Hantera kulturvärden med PBL

– erfarenheter av arbete med kulturvärden i 15 västsvenska kommuner Seminariedag 19 Oktober 2018 i Länsstyrelsens hörsal, Göteborg

PBL innehåller flera verktyg för att hantera kulturvärden. Hur fungerar detta i löpande arbete? Bohusläns museum har undersökt kommuners erfarenheter av arbete med bevarandefrågor i Västra Götalands län, och Riksantikvarieämbetet genomför en utvärdering på nationell nivå. Vi presenterar nu dessa arbeten på en seminariedag, där också Boverket och regionantikvarie Maria James från Visby medverkar.

Preliminärt program

 • 15 västsvenska kommuners erfarenhet av att hantera kulturvärden i bygglov och planläggning. Rapport från undersökning 2017 Lars Rydbom, Tanums kommun
 • Tre generationer bevarandeplaner – kort resumé Tomas Brandt, Bohusläns museum
 • Räkna Q – aktualiserad översikt över skyddad bebyggelse Johan Apelman, Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • Hantera kulturvärden i ett Världsarv – erfarenheter från Visby Maria James, Regionantikvarie Gotland
 • Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser: Riksantikvarieämbetets utvärdering av kommuners förutsättningar för att arbeta med kulturvärden:
  • Förstudie: Enkät och intervjuer med kommuner i hela landet Lena Olsson, Riksantikvarieämbetet
  • Aktstudie av 100 genomförda bygglovsprocesser Jonas Widhe, Riksantikvarieämbetet
 • Så bör kulturvärden hanteras i byggprocessen Otto Ryding, Boverket
 • Om kulturvärden i den nya arkitekturpolitiken Suzanne Pluntke, Boverket

Praktisk information

 • Plats: Länsstyrelsens hörsal i Göteborg, Stora Badhusgatan 2B.
 • Tid: 19 oktober 2018 kl. 9:30–15:30. Fika från kl. 8:45.
 • Kostnad 350:- + moms, faktureras. Fika och lunch ingår.

Anmälan

 • Senaste anmälningsdatum 2018-09-15.
 • Maila din anmälan till anmalan@bohuslansmuseum.se. Anmälan ska innehålla: Namn, organisation, faktureringsadress, samt ev beställar-id eller annan faktureringsinfo. Ange också ev specialkost.

Frågor?

Ett samarrangemang av Bohusläns museum och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. VÄLKOMNA!