Sök bland våra rapporter

Sökresultat som matchar "munkedal":

Rapportnamn Kommun Typ Nr PDF Mer
Stenålder i Foss Munkedal FU 2024:03 Visa PDF Mer info
Förundersökning vid väg 165 Tanum, Munkedal FU 2021:35 Visa PDF Mer info
Övre Torp Munkedal AU 2021:26 Visa PDF Mer info
Längs med häradsvägen mellan Bärfendal och Tossene Munkedal AU 2020:27 Visa PDF Mer info
En boplats vid fjorden? Munkedal FU 2020:03 Visa PDF Mer info
Munkedals hamn Munkedal AU 2018:05 Visa PDF Mer info
Utredning kring gravfält Munkedal AU 2016:09 Visa PDF Mer info
Avrättad på Galgeberget Munkedal FOR 2015:10 Visa PDF Mer info
Galgeberget i Munkedal Munkedal FOR 2014:01 Visa PDF Mer info
Utredning vid Lilla och Stora Gårvik Munkedal AU 2012:10 Visa PDF Mer info
Mellan Vässjevattnet och Kolstorpevattnet Munkedal AU 2011:35 Visa PDF Mer info
Mötesplats vid Saltkällan Munkedal AU 2011:34 Visa PDF Mer info
Arkeologisk utredning vid Korpåsvägen Munkedal AU 2011:33 Visa PDF Mer info
En schaktningsövervakning inom Svarteborg 321 Munkedal FU 2011:31 Visa PDF Mer info
Rösen och gruvlämningar på Åsen Munkedal AU 2011:28 Visa PDF Mer info
Svarteborgs och Bärfendals kyrkogårdar Munkedal KDOK 2010:33 Visa PDF Mer info
Östra Rom Munkedal FU 2010:11 Visa PDF Mer info
Smedberget Munkedal AU 2010:04 Visa PDF Mer info
Vindkraft på utmarken i Hensbacka och Kråkeröd Munkedal, Uddevalla AU 2009:39 Visa PDF Mer info
Nya fornlämningar på Tungenäset Munkedal AU 2009:25 Visa PDF Mer info
Byggnad under grav Munkedal SU 2008:59 Visa PDF Mer info
Ytterligare ett odlingsröse inom Foss 217 Munkedal FU 2008:33 Visa PDF Mer info
Murverksdokumentation i Håby kyrka Munkedal KDOK 2008:23 Visa PDF Mer info
Södra Saxala gravfält Munkedal SU 2008:19 Visa PDF Mer info
Mycket i Möe! Munkedal FU 2008:08 Visa PDF Mer info
Odlingsspår i Munkedal Munkedal AU2 2008:02 Visa PDF Mer info
Ett brådskande uppdrag Munkedal AU, FU 2007:80 Visa PDF Mer info
Foss kyrka Munkedal FOR 2007:04 Visa PDF Mer info
Enskilda vägar Tanum, Munkedal AU 2006:68 Visa PDF Mer info
Kulturlandskap och fornlämningar inom... Munkedal KDOK, AU 2006:53 Visa PDF Mer info
Anläggningar mellan högar Munkedal FU 2006:37 Visa PDF Mer info
Kampstorp Munkedal SU 2006:12 Visa PDF Mer info
Bergudden Munkedal SU 2006:11 Visa PDF Mer info
Flacka stensättningar och en handfull brända ben Munkedal SU 2006:10 Visa PDF Mer info
Viste från järnåldern Munkedal SU 2006:09 Visa PDF Mer info
Spelehögen Munkedal SU 2006:08 Visa PDF Mer info
Dokumentationer 2004 i Foss kyrka Munkedal KDOK 2005:88 Visa PDF Mer info
Fossberg 2:1 Munkedal FU 2005:82 Visa PDF Mer info
Fornlämningar i Foss Munkedal PUB 2005:78 Visa PDF Mer info
Mellan fjord och fjäll Munkedal SU 2005:50 Visa PDF Mer info
Invändig renovering av Foss kyrka Munkedal KDOK 2004:55 Visa PDF Mer info
Arkeologi och förmedling på Tungenäset Munkedal OVR 2004:52 Visa PDF Mer info
Saltkällan 2:1 Munkedal AU 2004:14 Visa PDF Mer info
Arkeologi och förmedling Uddevalla, Munkedal, Kungälv OVR 2004:13 Visa PDF Mer info
Väg E6 Geddeknippeln-Håby, delen Örekilsälven-Håby Munkedal FU 2003:34 Visa PDF Mer info
Hogane 1:3, Raä 236 Munkedal FU 2003:20 Visa PDF Mer info
Väg E6 Geddeknippeln-Håby, del II Uddevalla, Munkedal AU 2003:13 Visa PDF Mer info
Väg E6 Geddeknippeln-Håby Uddevalla, Munkedal FU 2003:06 Visa PDF Mer info
E6 Geddeknippeln-Håby Munkedal FU 2000:31 Saknas Mer info
Utvändiga reparationer på Berfendals kyrka Munkedal KDOK 2000:26 Saknas Mer info
Väg E6, Sträckan Geddeknippeln-Håby Uddevalla, Munkedal AU 2000:04 Visa PDF Mer info
Nyupptäckta kokgropar Munkedal SU 1999:18 Visa PDF Mer info
Väg E6 Geddeknippeln-Håby Munkedal m fl AU 1999:14 Saknas Mer info
Åseby 1:4 Munkedal AU 1998:39 Saknas Mer info
Nyupptäckta kokgropar Munkedal SU 1998:18 Saknas Mer info
Vägutredning E6 Torp-Gläborg Uddevalla, Munkedal 1998:13 Visa PDF Mer info
Del av raä 92 Bäckvall s:3 Munkedal FU 1997:03 Saknas Mer info
MKB E6 Gläborg-Rabbalshede Munkedal, Tanum KDOK 1996:11 Saknas Mer info
Väg E6 Gläborg-Rabbalshede Munkedal, Tanum AU 1996:04 Saknas Mer info
Hede kyrka Munkedal FU 1995:13 Saknas Mer info
Svarteborgs kyrkogård Munkedal FU 1994:01 Saknas Mer info
Hensbacka 2:1 Munkedal AU 1993:70 Saknas Mer info
Raä 44 Munkedal FU 1993:68 Saknas Mer info
E6 Håby-Gläborg Munkedal AU 1993:62 Saknas Mer info
Raä 251 Munkedal OVR 1993:49 Saknas Mer info
E6 Gläborg-Rabbalshede Munkedal, Tanum AU 1992:28 Saknas Mer info