Kulturarv för framtida generationer

Bild på rapporten Kulturarv för framtida generationer

Klimatförändringarna är en realitet och kommer att leda till bland annat förändrade väderleks- och temperaturförhållanden, förhöjda havsnivåer, mer frekventa extrema vädersituationer m m. Men de kommer inte bara att påverka framtiden, de kommer också att påverka vår historia. Med utredningen ”Kulturarv för framtida generationer – med klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv” visas hur kulturarvet i Västsverige kan komma att påverkas av de kommande klimatförändringarna.

Utredningen är en del av den Regionala Handlingsplanen för Klimatanpassning i Västra Götalands respektive Hallands län, och har genomförts från hösten 2014 fram till hösten 2016. Det har varit ett samverkansprojekt mellan Västarvet (där Bohusläns museum ingick fram t o m 2015), Kulturmiljö Halland och Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län.

Ta del av utredningen

Kulturarvklimat på karta

  • Utredningen har tagit fram ett digitalt kartverktyg, där man finner Hallands och Västra Götalands läns kulturarv tillsammans med kartskikt med de kommande klimatförändringarna. Du hittar det på www.kulturarvklimat.se

Artikel i Byggnadskultur

Användbara länkar

Kontakt

Kontakta oss gärna tomas.brandt(at)bohuslansmuseum.se