Hantera kulturvärden med PBL

Seminariedag Hantera kulturvärden med PBL

Plan och bygglagen (PBL) innehåller flera verktyg för att hantera kulturvärden. Hur fungerar detta i löpande arbete? Bohusläns museum har undersökt erfarenheter hos kommuner i Västra Götalands län av att arbeta med bebyggelsens kulturvärden, och Riksantikvarieämbetet har genomfört en utvärdering på nationell nivå.

19 oktober 2018  hade Bohusläns museum och Länsstyrelsen i Västra Götalands län en seminariedag på detta tema.

Här kan du läsa mer om Vad säger lagen om kulturvärden?