Utställning

Varvet och Vi

30 juni 2017 - 2 april 2018

Plats: Andra våningen "Korphörnan"

Varvet och Vi

När Uddevallavarvet lades ned 1984, stadens största företag genom tiderna, var det slutet på ett företag som präglat och format staden i många år. Bohusläns museum visar en mindre utställning om delar av Uddevallavarvets verksamhet.

Varvet och Vi är en mindre utställning om delar av Uddevallavarvets verksamhet.
Namnet kommer från Uddevallavarvets egen personaltidning.
Utställningen är producerad med anledning av Varvsspelet som ägt rum i Uddevalla
24 juli – 4 augusti 2017.

Uddevallavarvet år 1965. 3:ans stapelbädd på Kasen och dåvarande E6:an. Okänd fotograf, Bohusläns museums arkiv.

Uddevallavarvet år 1965. 3:ans stapelbädd på Kasen och dåvarande E6:an. Okänd fotograf, Bohusläns museums arkiv.

I samband med nedläggningen 1986 samlade Bohusläns museum in närmare 200 föremål från Uddevallavarvet. Det var främst föremål kring svetsning, niting och riggverkstaden.
Några av dessa föremål visas i utställningen, kompletterade med foton och film. På Varvet och vi, digital utställning visas mer av Bohusläns museums samlingar från Uddevallavarvet.
I basutställningen Uddevalla genom tiderna kan du också se fartygsmodeller, arbetskläder och ritinstrument.

Förutom att varvet skapade många arbetstillfällen ledde också dess snabba expansion till att hela Uddevalla växte. Det behövdes bostäder, skolor, butiker, vårdcentraler, idrottsanläggningar, gator och busslinjer. Bostadsområdena Tureborg, Bohusgården, Skogslyckan, Dalaberg och Hovhult växte fram som ett resultat av det ökade behovet av bostäder. Man skulle kunna säga att Uddevallavarvet gav Uddevalla en ny guldålder precis som sillen på 1700-talet.

Varvsspelet

Läs mer om Varvsspelet på www.varvsspelet.se

Kort varvshistoria

Gustaf B Thordén grundade Uddevallavarvet 1946. Han hade då köpt två kompletta Kaiservarv i USA, ett i Portland, Maine och ett i Providence, Rhode Island, som han låtit montera ner och transportera till Uddevalla. Varvet sattes sedan upp på Kasenområdet i Uddevalla. 1958 byggdes anläggningen ut med Sörviksvarvet där man började göra serieproduktion av supertanker.

varvet-ny-text

Bockkranen på Uddevallavarvet var en av de bredaste i världen. Den byggdes i Västtyskland och monterades upp på Uddevallavarvet 1975-1976. Kranen fälldes 1986 efter ett beslut av Svenska Varv AB. Fotot tillhör Bohusläns museums samlingar.

  • Under fyra årtionden satte varvet stark prägel på Uddevalla – och hela mellersta Bohuslän. Uddevallavarvet växte till Bohusläns största arbetsplats. I början av 1960-talet fanns 3700 anställda.
  • Arbetskraft kom inte bara från Sverige, utan också från Finland, Tyskland, Norge och Danmark.
  • Under åren sjösattes 221 stora fartyg – symboler för yrkeskunnande, slit och stolthet.
  • På 1970-talet tornade den svenska varvskrisen upp sig. Konkurrensen med Sydostasien blev för hård. Uddevallavarvet, stadens största företag genom tiderna, lades ned efter ett statligt beslut 1984.
  • Förutom att varvet skapade många arbetstillfällen så ledde också varvets snabba expansion till att hela Uddevalla växte. Man skulle kunna säga att varvet gav Uddevalla en guldålder precis som sillen på 1700-talet.
Dop och sjösättning 1961.

Dop och sjösättning av det 84:e fartyget 185 M/T OVERSEAS AMBASSADOR, 1961. Alla anställda på varvet fick delta vid sjösättningarna. Fotot tillhör Bohusläns museums samlingar.