Utställning

Svamp – floras vandrande pack

15 september 2017 - 15 oktober 2017

Svamp – floras vandrande pack

Svamp - "Floras vandrande pack", ett uttryck myntat av Carl von Linné, är en utställning som berör svamparnas liv och svenska folkets förhållningssätt till svamp som föda genom hundratals år.


Vad är en svamp?

En svamp är varken ett djur eller en växt. De utgör en egen grupp. Carl von Linné hade problem att placera svamparna i sitt system över levande organismer. Han placerade dem i egen grupp som han kallade Chaos och till undergruppen Vermes (maskar). Han ansåg därför att svamparna var ”Florans vandrande pack”.

”Svamp åts av svin och herrskapsfolk” sades det ofta bland allmogen

Idag är svenskarna ett svampälskande folk som trotsar myggor, huggormar och älgar i jakt på skogens skatter. Så har det dock inte alltid varit.
De första tecknen på att vi svenskar började använda svamp i matlagningen kan vi spåra till 1600-talet. Det var svenska adelsmän som då tog med sig bruket att äta svamp från kontinenten till Sverige. Det kungliga hovet var först med att äta svamp. Det förmögna borgerskapet tog ofta över adelns vanor. Utanför städerna var det ”fint folk” på herrgårdar och slott som ägnade sig åt denna nymodighet. Men hos landsbygdsbefolkningen höll motståndet mot svamp som människoföda i sig länge. Ett ofta använt talessätt var att svamp åts av svin och herrskapsfolk. Två viktiga svampambassadörer under 1800-talet blev Elias Fries och Karl XIV Johan.

I Ryssland åts det mycket svamp

Det går nog att säga att det var en bra bit in på 1900-talet som vi svenskar började äta svamp. Samma tveksamhet till svamp som föda delade vi med övriga skandinaver, holländare, britter och stora delar av de tysktalande folken.
Indianerna i Nordamerika började inte äta svamp förrän den vite mannen kommit dit.
Men i Ryssland och i de slaviska länderna åt man svamp i mängder. I antikens Rom såg man svampen som en läckerhet och runt Medelhavet har man kontinuerligt fortsatt att med gläjde använda svamp i maten. Svensken däremot svalt hellre. Svampen lät man stå orörd i skogen och istället åt man bark, lavar, granskott och ekollon.

Utställningen visas på Hyllan.