Kommande utställning

Röster från kriget – Livet i skuggan av Karl XII

26 maj 2018 - 4 november 2018

Röster från kriget – Livet i skuggan av Karl XII

Det är början på 1700-talet och det stora nordiska kriget kryper allt närmare den bohuslänska vardagen. Med utgångspunkt i Uddevalla berättar utställningen om hur slutskedet av det stora nordiska kriget påverkade människor i Bohuslän.

I utställningen får du följa fem livsöden i skuggan av Karl XII:s krig; soldatdottern Hedvig Larsdotter, regementschefen Margareta von Ascheberg, båtsman/kaparen Mårten Bengtsson, båtsman/kapare, hattmakerskan Catharina Nordström och ryttmästaren Giovani Battista Pinello. Personerna berättar om vardagen vid sidan av kriget. Om mat, hygien och kläder, könsroller, mångfald i ledet och om hur människor från olika klasser påverkades av att vara mitt i en krigsmakt. Du får även veta mer om hur bilden av Karl XII har förändrats under historien och lyssna till de myter och sägner som hör honom till.