Plats: Visas på Skärhamns bibliotek

På väg mot Island

islandsfisket
Sillen har haft en speciell plats i Bohusläns historia. Bohuslän har haft minst fyra stora sillperioder. Sista perioden tog slut i början av 1900-talet. Då måste bohusläningarna söka sig till nya vatten. En ny destination av Island. Där fanns stor fet sill! Och Bohuslän behövde sill, grossisterna och konservindustrin behövde sill. Från 1920-tal till slutet av 1960-tal fiskades det sill utanför Island. Något som islänningarna inte alls var glada åt.
På väg mot Island
Motorseglaren Rudolf från Edshultshall var den förste att ge sig av till Island. Därefter följde Gullmaren, Tova I, Rose-Marie. Isländska sillfisket kom igång på 1920-talet och tog slut på 1960-talet. Fisket bedrevs tre månader om året när sillen var som fetast. Båtarna åkte iväg i juli och kom tillbaka i september. De som fiskade sill ägnade sig annars ofta åt fraktfart men det var bättre förtjänst att fiska sill på sommaren. Alla fiskade på kontrakt med grossister eller konservfabriker. Den isländska sillen ansågs bra att jobba med på konservfabrikerna eftersom den var stor och fet. 1968 tog sillen slut på grund av överfiske. Många länder fiskade utanför Island men Island upprättade en 3-mils gräns. Närmare än så fick man inte fiska. Allt arbete med fisken fick också göras på skutorna d.v.s sillen skulle saltas och läggas i kryddblandning. Fisket skedde framför allt med drivgarn. För männan som gav sig av var det tuffa månader till sjöss. Ur besättningens dagbok med båten Diamant från Grundsund:

”Söndagen den 1 augusti. Fick 36 tunnor i det senaste draget. Skar mig i pekfingret så nu är jag omplåstrad på alla fingrarna och det läker inte i detta saltvatten. Det svider och känns allmänt obehagligt. Nu har vi satt garnen igen, men nu är det alldeles bleke så vi får köra ut garnlänken./…/Åh, om man vore hemma med full last istället för att ligga i en fuktig skans långt bort i Nordatlanten.”

Var?

Utställningen visas på Skärhamns bibliotek fram till 25 mars och går sedan vidare till Folkets Hus i Kungshamn.

Producerad av:

Utställningen är producerad av Bohusläns museum i samarbete med Bohusläns Islandsfiskares förening och Skärhamns hembygdsförening och innehåller båtmodeller, drivgarn, silltunnor, film och fotografier från Islandsfisket.