Under hösten visar vi utställningarna Ingrid Bergman i Fjällbacka och Björnklor & Hasselnötter - arkeologi längs E6:an genom Bohuslän . Bild tv fotograf: Jacky Leissner.
Utställningen Björnklor & Hasselnötter - arkeologi längs E6:an genom Bohuslän, 30 maj - 8 november.
Utställningen Ingrid Bergman i Fjällbacka visas 30 maj - 10 januari 2016. Fotograf: Georges Ménager.
Utställningen Ingrid Bergman i Fjällbacka visas 30 maj - 10 januari 2016. Fotograf: Curt Warås.
Utställningen Och vad är frågan? visas i Konsthallen 5 september - 15 november.