Utställningen Ingrid Bergman i Fjällbacka visas 30 maj - 10 januari 2016. Fotograf: Georges Ménager.
Utställningen Ingrid Bergman i Fjällbacka visas 30 maj - 10 januari 2016. Fotograf: Curt Warås.