Riksfototräff med Riksfotoutställning

riksfoto-utan-text-2017

Varje år arrangeras Riksfototräffen med Riksfotoutställningen och i år står ABF Fotoklubb Uddevalla för värdskapet. Utställningarna föregås av tävlingar arrangerade av Riksförbundet Svensk Fotografi och brukar locka hundratals fotografer landet runt att lämna in tusentals bilder. Dessa bilder bedöms sedan av jurypersoner, professionella fotografer, och vid Riksfototräffen i Uddevalla sker redovisning av utvalda bilder och priser delas ut.

Tävlingarna är uppdelade i olika klasser, färgbilder och svartvita, digitala och pappersbilder. Dessutom en speciell klass för bildspel. Allmänheten har tillträde till redovisningarna av de skilda klasserna. Dessa kommentarer görs av de jurypersoner som haft bilderna ”under sin lupp”. De premierade bilderna visas i Spisrummet 19 – 25 maj.

19 maj 12.00-17.00 och 21 maj 14.00-16.00: Bildvisning från internationella tävlingar.

20 maj 13.00-17.00 Juryredovisningar.

20 maj 17.00 Föredrag och bildvisning av Stefan Edman, känd miljökämpe och författare som givit ut ett flertal böcker tillsammans med fotografen Tore Hagman.

21 maj 09.00-13.00 Juryredovisningar.

De kända fotograferna Brutus  Östling och Pieter ten Hoopen medverkar vid redovisningarna.