Årsbok 2015 Mat i Bohuslän

matibohuslän

Om boken

Mat i Bohuslän är tema för årsboken 2015 från Bohusläns museum. Temat behandlas ur många olika synvinklar; mathistorikerns, konstvetarens, arkeologens, krögarens och biologens. Bland medverkande skribenter märks bland annat Barbro Östlund, Stefan Edman och Staffan Greby.

Produktinformation

Årsbok 2015 Mat i Bohuslän
ISSN 0348-937x
Redaktör Viveka Overland
246 sidor, hårdband
Pris 160:- Frakt tillkommer

Vi lägger just nu om hanteringen av försäljning via webben. Vi hänvisar  till vår butik på Museigatan 1 i Uddevalla under tiden. För förlagets böcker kontakta Viveka Overland viveka.overland@bohuslansmuseum.se

Bohusläns museums förlag

Detta är en bok från Bohusläns museums förlag.  Här ger vi ut böcker inom områdena konst, arkeologi, kulturmiljövård, byggnadshistoria, natur- och kulturhistoria samt historiskt näringsliv och arbete.

Förlagets aktuella sortiment