Kontakta oss

För att kontakta oss kan du maila på info@bohuslansmuseum.se

Här hittar du information om vår personal som är tillsvidareanställd. För övrig personal kontakta växel eller enhetschef. När du mailar oss byt ut (at) i mailadressen mot @.

Fakturaadress
Stiftelsen Bohusläns museum
Box 403
451 19 Uddevalla
Org.nr. 95 85 00-1762

Museichef

Museichef Hans Kindgren Bohusläns museums verksamhet samt frågor rörande Stiftelsen Bohusläns museum. Kontakt 0706-23 34 50 eller 0522-65 65 10 hans.kindgren(at)bohuslansmuseum.se

Verksamheter

Information om våra olika verksamheter

Medarbetare

Agneta Gustavsson, Arkeolog. Fornlämningsfrågor, remisshantering, rådgivning. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0702-18 76 26 eller 0522-65 65 84, agneta.gustavsson(at)bohuslansmuseum.se

Agneta von Zeipel, Antikvarie/Curator. Konsthallens utställningar och administration. Frågor inom konst och samtidskonst, information till konstnärer och samverkansparter. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0706-26 32 75 eller 0522-65 65 73, agneta.vonzeipel(at)bohuslansmuseum.se

Anna Gideonsson, kanslist. Utgående post, administration, topografiska arkivet. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 76, anna.gideonsson(at)bohuslansmuseum.se

Anna-Lena Segestam Macfie, Antikvarie. Frågor rörande föremål, insamling, utlån och digitalisering. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0522-65 65 28, anna-lena.segestammacfie(at)bohuslansmuseum.se

Ann-Christine Johansson, Biblioteksassistent. Referensbibliotek. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0522-65 65 43, ann-christine.johansson(at)bohuslansmuseum.se

Annelie Isacsson, Chefssekreterare. Diarium, inköp, administration. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 11, annelie.isacsson(at)bohuslansmuseum.se

Astrid Lennblad, Arkeolog/osteolog. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0721-462626, Astrid.Lennblad(at)bohuslansmuseum.se

Birgitta Åhlund, Konstpedagog. Pedagogisk verksamhet främst konst och samtidskonst. Program och verksamhet vid konsthallen. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0733-22 96 50 eller 0522-65 65 33, birgitta.ahlund(at)bohuslansmuseum.se

Caroline Fjell, Besöksservice. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 01 caroline.fjell(at)bohuslansmuseum.se

Cecilia Ahlsén, Museitjänsteman – foto. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0522-65 65 17 cecilia.ahlsen(at)bohuslansmuseum.se

Charlotta Ödvall, Enhetschef, Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0522-656518, 0700-85 26 31 charlotta.odvall(at)bohuslansmuseum.se

Christina Toreld, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar, publik kommunikation, pedagogik. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0702-18 25 20, christina.toreld(at)bohuslansmuseum.se

Clara Alfsdotter, Arkeolog/osteolog. Arkeologiska undersökningar, osteologi. GRASCA. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0700-82 47 37, clara.alfsdotter(at)bohuslansmuseum.se

Delia Ní Chíobháin Enqvist, Arkeolog/marinarkeolog. Arkeologiska undersökningar främst marinarkeologi. GRASCA. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0700-82 31 63 delia.enqvist(at)bohuslansmuseum.se

Eirik Johansson, Arkeolog. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt Eirik.Johansson(at)bohuslansmuseum.se

Elisabeth Corsander, Museipedagog. Pedagogisk verksamhet främst kulturhistoria och etnologi. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0702-00 18 54 eller 0522-65 65 31, elisabeth.corsander(at)bohuslansmuseum.se

Ellinor Andersson, Besöksservice. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 01 ellinor.andersson(at)bohuslansmuseum.se

Emma Maltin, Arkeolog/osteolog. Arkeologiska undersökningar, osteologi. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0700-82 44 73, emma.maltin(at)bohuslansmuseum.se

Eva Göransson, Arkivarie. Ämbetsarkiv. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0522-65 65 47, eva.goransson(at)bohuslansmuseum.se

Eva Jansson, kanslist. Allmänna kontorsgöromål. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 52 eva.c.jansson(at)bohuslansmuseum.se

Gunvor Samuelsson, Besöksservice. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 01, gunvor.samuelsson(at)bohuslansmuseum

Hannah Stening, Butik och Besöksservice. Frågor och information kring butiken för leverantörer och kunder. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 01 (reception) eller 0522-65 65 15 (inköp butik), hannah.stening(at)bohuslansmuseum.se

Helene Carlsson, Webbansvarig. Bohusläns museums webbplats. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0703-65 65 59 eller 0522-65 65 55, helene.carlsson(at)bohuslansmuseum.se

Håkan Andersson, Ekonom. Ekonomifrågor, fakturering. Enheten för administration och service. Kontakt 0721-45 63 65 eller 0522-65 65 12, hakan.andersson(at)bohuslansmuseum.se

Håkan Larsson, Utställningstekniker. Teknisk utställningsproduktion för museet och Konsthallen. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0702-21 38 25 eller 0522-65 65 78, hakan.larsson(at)bohuslansmuseum.se

Ingela Lundin, Antikvarie. Frågor rörande museets arkeologiska samling. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0706-23 34 59 eller 0522-65 65 34, ingela.lundin(at)bohuslansmuseum.se

Ingrid Uhlman, Programansvarig. Program/arrangemang, samt konferenser och lokalbokning. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 070-149 74 79 eller 0522-65 65 21, ingrid.uhlman(at)bohuslansmuseum.se

Jan Axelsson, Museitjänsteman – bildarkiv. (Ej bildbeställning eller förvärv). Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 072-1462603, jan.axelsson(at)bohuslansmuseum.se

Jan Hübinette, Fastighetsskötare/Vaktmästare/IT-tekniker. Fastighetsservice, Inköp, IT. Enheten för administration och service. Kontakt 0706-23 34 88 eller 0522-65 65 32, jan.hubinette(at)bohuslansmuseum.se

Jan Uddén, Museipedagog. Pedagogisk verksamhet främst natur och miljö, inkl verksamheten vid Skalbanksmuseet. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0706-56 54 01 eller 0522-65 65 48, jan.udden(at)bohuslansmuseum.se

Joakim Josefsson, Vikarierande kommunikatör. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 072-14 18 746, joakim.josefsson(at)bohuslansmuseum.se

Joakim Åberg, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar, GIS/teknik. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0706-23 34 56, joakim.aberg(at)bohuslansmuseum.se

Johan Peterson, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar, GIS/teknik. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 070-08 24 008 johan.peterson(at)bohuslansmuseum.se

Jonny Elfving, Museitjänsteman – filmarkiv. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt (Nr saknas f n, kontakta växel 0522-656500) jonny.elfving(at)bohuslansmuseum.se

Karin Stammarnäs, Enhetschef, Enheten för publik verksamhet och utställningar. Övergripande frågor som berör publik verksamhet. Kontakt 0700-85 25 28 eller 0522-65 65 41, karin.stammarnas(at)bohuslansmuseum.se

Kristina Lindholm, Arkeolog. Fornlämnings- och kulturlandskapsfrågor, resandefolkets kulturhistoria, historiska kartor, rådgivning. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0706-23 34 51 eller 0522-65 65 26, kristina.lindholm(at)bohuslansmuseum.se

Lars Rydbom, Byggnadsantikvarie. Bebyggelsefrågor, rådgivning, PBL-frågor/remisshantering. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0522-65 65 54. lars.rydbom(at)bohuslansmuseum.se

Lars-Åke Heidengård, IT-tekniker. IT-drift. Enheten för administration och service. Kontakt 0706-23 34 67, lars-ake.heidengard(at)bohuslansmuseum.se

Linnea Nordell, Arkeolog. Fornlämningsfrågor, rådgivning, äldre maritim historia. Enheten för kulturmiljövård Kontakt 0706-23 39 93 eller 0522-65 65 49 linnea.nordell(at)bohuslansmuseum.se

Lisa Larsson, Grafisk redaktör. Rapportproduktion, grafiska uppdrag och formgivning. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0702-02 29 38, lisa.larsson(at)bohuslansmuseum.se

Magnus Rolöf, Arkeolog/Projektkoordinator. Projekt/uppdrag, kontaktperson för uppdragsgivare. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0702-18 82 98 magnus.rolof(at)bohuslansmuseum.se

Mari Trollvik, Enhetschef, Enheten för administration och service. Personalfrågor, fastighet, Inköp, Arkiv/bibliotek, IT, Administration. Kontakt 0767-68 36 65 eller 0522-65 65 71, mari.trollvik(at)bohuslansmuseum.se

Marie Johansson, Konservator/Antikvarie. Frågor rörande vård och konservering samt museets textil- och konstsamlingar. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0522-65 65 80, marie.johansson(at)bohuslansmuseum.se

Mariette Möller, Ekonomiadministratör, arkivförmedlare. Enskilda arkiv, forskarservice. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 16 mariette.moller(at)bohuslansmuseum.se

Marika Russberg, Kulturarvskonsulent. Stöd till Bohusläns hembygdsförbund, utvecklingsfrågor föreningsliv. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0702 – 389980 eller 0522-65 65 14, marika.russberg(at)bohuslansmuseum.se

Matthew Gainsford, Arkeolog/marinarkeolog. Arkeologiska undersökningar främst marinarkeologi. GIS/teknik. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0702-56 95 66 matthew.gainsford(at)bohuslansmuseum.se. TJÄNSTLEDIG.

Mikael Eboskog, Enhetschef, Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0702-32 46 83 mikael.eboskog(at)bohuslansmuseum.se

Niklas Ytterberg, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0707-17 56 17, niklas.ytterberg(at)bohuslansmuseum.se. TJÄNSTLEDIG.

Oscar Ortman, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0706-23 34 53, oscar.ortman(at)bohuslansmuseum.se

Peder Lindblom, Fastighetsskötare/Utställningstekniker. Fastighetsservice, utställningsarbete. Enheten för administration och service. Kontakt 0701-70 87 09, peder.lindblom(at)bohuslansmuseum.se

Per Gustafsson, Besöksservice. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 01 per.gustafsson(at)bohuslansmuseum.se

Petra Skarp, Butik. Frågor och information kring butiken för leverantörer och kunder. Information kring utställningar, biljetter, evenemang etc. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 01 (reception) eller 0522-65 65 15 (inköp butik), petra.skarp(at)bohuslansmuseum.se

Pia Claesson, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0706-23 34 5, pia.claesson(at)bohuslansmuseum.se

Pia Hansson, Formgivare. Formgivning av museets utställningar, samt även trycksaker och andra produkter. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 74, pia.hansson(at)bohuslansmuseum.se

Ralf Olsson, Museitjänsteman – ljudarkiv. Enheten för kunskap och samlingar. Kontakt 0522-65 65 19, ralf.olsson(at)bohuslansmuseum.se

Rebecca Behrman, Kommunikatör. Samordnar museets kommunikation, marknadsföring, annonsering. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt  0522-656570 rebecca.behrman(at)bohuslansmuseum.se

Robert Hernek, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0702-26 63 50 robert.hernek(at)bohuslansmuseum.se

Sofie Henryson, Utställnings-och programantikvarie. Utställningsproduktion, samt programläggning och samverkan kring utställningar. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0769-49 41 63 eller 0522-65 65 23, sofie.henryson(at)bohuslansmuseum.se

Staffan von Arbin, Arkeolog/marinarkeolog. Fornlämnings- och kulturlandskapsfrågor främst marina, rådgivning. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0706-23 32 37, staffan.arbin(at)bohuslansmuseum.se

Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0706-23 32 37, staffan.arbin(at)bohuslansmuseum.se

Susannah Young, Utställnings-och programantikvarie. Utställningsproduktion, samt programläggning och samverkan kring utställningar. Enheten för publik verksamhet och utställningar. Kontakt 0522-65 65 13 eller 0721-462604, susannah.young(at)bohuslansmuseum.se

Thomas Bergstrand, Arkeolog/marinarkeolog. Arkeologiska undersökningar främst marinarkeologi. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0706-23 34 68 thomas.bergstrand(at)bohuslansmuseum.se

Tomas Brandt, Enhetschef, Enheten för kulturmiljövård. Övergripande enhetsfrågor samt övergripande kulturmiljöfrågor. Kontakt 0706-23 34 66 eller 0522-65 65 53, tomas.brandt(at)bohuslansmuseum.se

Ulla Karlström, Byggnadsantikvarie. Bebyggelsefrågor, rådgivning, kyrkofrågor. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0702-89 68 46 eller 0522-65 65 68, ulla.karlstrom(at)bohuslansmuseum.se

Unni Andersson, Assistent. Kanslist för Bohusläns hembygdsförbund. Enheten för administration och service. Kontakt 0522-65 65 61 unni.andersson(at)bohuslansmuseum.se

Veronica Forsblom Ljungdahl, Arkeolog. Arkeologiska undersökningar. Enheten för uppdrag och projekt. Kontakt 0700-82 44 72, veronica.forsblomljungdahl(at)bohuslansmuseum.se

Viveka Overland, Bohusläns museums förlag. Förlagsfrågor, kulturarvsskyltar mm, samt frågor kring Bohus Stickning. Enheten för kulturmiljövård. Kontakt 0705-34 97 75 eller 0522-65 65 22, viveka.overland(at)bohuslansmuseum