Bohussalongen

Interiörbild från tidigare års Bohussalong

Bohussalongen är en jurybedömd konstutställning och ett samarrangemang mellan Bohusläns museum och Uddevalla Konstförening. Till Bohussalongen är konstnärer som är folkbokförda eller verksamma i Bohuslän välkomna att lämna in verk. Lägsta ålder för att delta är 16 år. Numera arrangeras Bohussalongen vartannat år. Nästa tillfälle är december 2017. Mer information kommer att publiceras på hemsidan längre fram.

Den första Bohussalongen visades på Galleri Nyttokonst i Uddevalla 1962. På den tiden samarbetade Uddevalla Konstförening med Karin och Gösta Jansson, som ägde och drev Galleri Nyttokonst. Inför öppnandet 1962 skrev Eric Jonsson, dåvarande ordförande i Uddevalla Konstförening och chefredaktör på Bohusläningen:

”Bohuslänningarna idag är sig själva, en del naturalister, verklighetsskildrare, andra romantiska färgdyrkare, åter andra mera formellt inriktade. Intresset för grafik och skulptur är växande. Men under ytan spelar alltid kärleken till Bohuslän och den lyhörda känslan för den atmosfär som präglar kustlandskapet och som är det västsvenska måleriets signatur. När Bohussalongen nu introduceras vill man gärna hoppas, att det skall vara som en årlig institution, för visning av de här verksammas konst men också som forum för debatt och idégivning”.

Genom åren köpte Uddevalla Konstförening in verk av utställande konstnärer – en samling om 46 verk, som 1988 donerades till Bohusläns museum. Bohussalongen 2012 var en Jubileumsutställning, då salongen firade 50 år. Sedan 2013 arrangeras Bohussalongen vartannat år. Nästa tillfälle är december 2017.