Besök staden Nya Lödöse!

nl-logo

Vårens arkeologiska undersökningar av 1500-tals staden Nya Lödöse i Gamlestaden, Göteborg är i full gång. Under fyra års tid har Bohusläns museum tillsammans med kollegor från Arkeologerna och Rio Göteborg kommit närmare dåtidens Nylösebor. De levde i en tid då kriget var ständigt närvarande, där långväga handel var en del av vardagen, där religion och samhällsställning styrde människornas liv. Genom arkeologin kan vi närma oss deras levnadsförhållande och följa dem ända in i döden.

Välkommen att boka din plats på en guidning av utgrävningen på: http://www.stadennyalodose.se/aktiviteter/visningar-i-falt/