Verksamheter

Mer detaljerade kontaktuppgifter hittar du under Kontakt

MUSEILEDNING

Museichef Hans Kindgren Bohusläns museums övergripande verksamhet samt frågor rörande Stiftelsen Bohusläns museum.
Kontakt 0706-23 34 50 eller 0522-65 65 10 hans.kindgren(at)bohuslansmuseum.se

INTERN SERVICE/PERSONAL

Ansvarar för verksamheter som rör fastighet, säkerhet, IT, administration, arkiv/bibliotek, inköp, ekonomi samt övergripande personalfrågor.

Enhetschef och övergripande personalfrågor: Mari Trollvik 0767-68 36 65 eller 0522-65 65 71
mari.trollvik(at)bohuslansmuseum.se

Fastighet: Peder Lindblom, Jan Hübinette
Administration: Annelie Isacsson, Unni Andersson, Eva Jansson, Anna Gideonsson
IT: Lars-Åke Heidengård, Jan Hübinette
Arkiv/bibliotek: Ann-Christine Johansson, Eva Göransson, Mariette Möller (enskilda arkiv)
Ekonomi: Håkan Andersson, Mariette Möller

ENHETEN PUBLIK VERKSAMHET

På Publik verksamhet arbetar vi med besökaren i fokus. Vi har hög beredskap kring att lyssna in samtiden, vi är i ständig rörelse framåt med historien som fond. Vi erbjuder en kreativ mötesplats i museets utställningar och verksamheter som rymmer kultur, natur, konst, samtidskonst, pedagogik, butik, evenemang och ett öppet bemötande.

Enhetschef: Karin Stammarnäs 0700-85 25 28 eller 0522-65 65 41
karin.stammarnas(at)bohuslansmuseum.se

Kommunikatör: Rebecca Behrman
Vikarierande kommunikatör: Joakim Josefsson
Programverksamhet, lokalbokningar, konferens: Ingrid Uhlman
Utställningsverksamhet: Sofie Henryson, Susannah Young, Pia Hansson, Håkan Larsson
Konsthallen: Agneta von Zeipel, Brigitta Åhlund
Pedagogisk verksamhet: Birgitta Åhlund, Elisabeth Corsander, Jan Uddén
Butik och besöksservice: Caroline Fjell, Ellinor Andersson, Hannah Stening, Per Gustafsson, Petra Skarp, Gunvor Samuelsson

ENHETEN FÖR KUNSKAP OCH SAMLINGAR

Enheten ansvarar för att vårda och utveckla museets föremåls- bild och filmsamlingar. Medarbetarna vid enheten är specialister på insamling, digitalisering, föremålsförvaltning och vård och bistår museets publika verksamhet, allmänhet, forskare samt skola. Här finns vår rapportproduktion och annan grafisk produktion samt vår webbredaktion.

Enhetschef:

Föremålssamlingar, vårdfrågor: Anna-Lena Segestam Macfie, Ingela Lundin, Marie Johansson
Foto, ljud, film: Fiffi Myrström (bildbeställningar), Cecilia Ahlsén, Jan Axelsson, Johnny Elfving, Ralf Olsson
Grafisk produktion: Lisa Larsson
Webbredaktion: Helene Carlsson

ENHETEN KULTURMILJÖ OCH SAMHÄLLE

Här finns kulturmiljöverksamheten med byggnadsantikvarier och arkeologer, som hanterar både löpande kulturmiljöfrågor, rådgivning/information, och projekt.Vidare Bohusläns museums förlag och rapportredaktion, med bokproduktion och förlagsfrågor, skyltproduktion, samt utveckling av Bohus Stickning. Här finns vår kulturarvskonsulent, som arbetar med bl a Bohusläns hembygdsförbund.Läs mer på sidan Läs mer på sidan Kulturmiljö.

Enhetschef: Tomas Brandt 0706-23 34 66 eller 0522-65 65 53
tomas.brandt(at)bohuslansmuseum.se

Kulturmiljö: Agneta Gustafsson, Kristina Lindholm, Lars Rydbom, Linnea Nordell, Ulla Karlström
Förlag och Bohus stickning: Viveka Overland
Kulturarvskonsulent: Marika Russberg

ARKEOLOGISKA ENHETEN

Bohusläns museums arkeologiska verksamhet spänner från att utföra omfattande arkeologiska undersökningar till att svara på frågor. Vi utför arkeologiska undersökningar, kulturhistoriska landskapsanalyser, förstudier, miljökonsekvensbeskrivningar, beställarstöd, osteologiska analyser, publika aktiviteter, forskning med mera. Läs mer på sidan Arkeologi på uppdrag.

Enhetschef: Mikael Eboskog 0702-32 46 83
mikael.eboskog(at)bohuslansmuseum.se

Samordning av projekt, kontakt för nya uppdrag: Magnus Rolöf
Arkeologiska undersökningar och utredningar: Clara Alfsdotter, Christina Toreld, Delia Ní Chíobháin Enqvist, Emma Maltin, Joakim Åberg, Johan Peterson, Matthew Gainsford, Niklas Ytterberg, Oscar Ortman, Pia Claesson, Robert Hernek, Staffan von Arbin, Thomas Bergstrand, Veronica Forsblom Ljungblad, Julia Goldhammer, Eirik Johansson, Astrid Lennblad
Specialområden:
GIS/teknikfrågor: Joakim Åberg, Johan Peterson, Matthew Gainsford
Förmedlingsfrågor: Christina Toreld
Osteologi: Clara Alfsdotter, Emma Maltin, Astrid Lennblad
Marinarkeologi: Delia Ní Chíobháin Enqvist, Matthew Gainsford, Staffan von Arbin, Thomas Bergstrand